Kabalisti – par slēpto Toru un atklāto Toru, 7. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Slēptās Toras apgūšanas priekšrocības attiecībā pret atklāto Toru.
Tomēr, (diemžēl) kaut gan negūst sekmes (sasniegt sava egoisma labošanos) ar atklātās Toras studiju starpniecību, jo tajā nav gaismas un tā ir sausa (ne pati par sevi, bet), balstoties uz viņu prāta mazumu – jebkurā gadījumā, tie varētu gūt panākumus (savā labošanā) ar Kabalas apgūšanas palīdzību, jo gaisma, kas tajā slēpjas, ietērpta Radītāja drānās, tas ir, viņa vārdos un sfirot (proti, daudzkārt tuvāks viņiem). Tad viņi bez pūlēm varētu nonākt līdz lo lišma, kas noved līdz lišma (atdeves un mīlestības īpašība pret tuvāko). (Taču, neskatoties uz neveiksmi savās nodarbībās ar vienkāršo Toru, nevēlas mainīt nodarbības ar vienkāršo Toru pret Kabalas nodarbībām – un paliek neizlaboti).
Bāls Sulams, Priekšvārds TES, 35. p.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed