Formula optimālai virzībai uz priekšu

Zoar – pats spēcīgākais garīgā spēka avots, no kura mēs varam smelt gaismu, spēku – visu, ko cilvēks vēlas. Taču nepieciešams saprast, ka visu mēs saņemam saskaņā ar savu vēlmi. Ja vēlos sasniegt radījuma mērķi un esmu virzīts tieši uz to, tad saņemu no tā simtprocentīgu palīdzību un spēku. Turpretim, ja eju citā virzienā, tad atbilstoši manas novirzīšanās mēram, gaismai jāiedarbojas uz mani, uz manu vēlmi baudīt, lai to pakļautu sev un atgrieztu mani uz pareizā ceļa. Starpību starp tiešu virzību uz mērķi un novirzīšanos no tā es sajūtu kā ciešanas. Šīs ciešanas piespiež mani atgriezties. Tā mazs bērns, kuru turu aiz rokas, vēlas aizvilkt mani kaut kur sāņus, bet es noturu viņu un atgriežu atpakaļ, viņš velk mani uz otru pusi, taču es no jauna atgriežu viņu. Tāpat arī mēs. Ja novirzāmies no ceļa, gaisma ar spēku atgriež mūs atpakaļ. Bet šo spēku, kas darbojas pretsvarā manai vēlmei, mēs sajūtam kā ļaunumu – līdz pat slimībām, problēmām, ciešanām, kariem un nāvei.Tādējādi, ja vēlamies virzīties uz priekšu mērojot labu ceļu kā labi bērni, bez ciešanām, mums jāuzdod sev jautājums: kā klausīt un virzīties pareizā virzienā, taisni un bez kļūdām? Bāls Sulams raksta, ka eksistē vienkārša formula: „Israēls (tie, kas tiecas pēc Radītāja: Isra- taisni un Ēls- Radītājs), Tora (no vārda or- gaisma un oraa- instrukcija) un Radītājs (Kadoš Bar Hu) vienoti”. Israēls – tas esmu es. Tora – tā ir gaisma, kas iedarbosies uz mani, virzot uz priekšu pa labu un taisnu ceļu. Radītājs – tā ir atdeve.

Kā lai organizēju savu virzību uz priekšu pēc šīs formulas? Bāls Sulams rakstā „Gribas brīvība” skaidro, ka tas iespējams tikai ar grupas palīdzību. Ja mērķa sasniegšanu es saistu ar grupu, grupā, tad iekļaujos tajā un saiknē starp mums vēlos atklāt Radītāju, – ar to es, protams, eju pareizā virzienā. Tāpēc, lasot Zoar Grāmatu, vēloties pievilkt sev gaismu, mums pēc iespējas vairāk jāraizējas par to, lai šī gaisma izpaustos pareizi. Jo Tora var būt gan dzīves eliksīrs, gan nāvējoša inde. Var notikt arī tā, ka mēs mērosim ceļu pilnīgi citā virzienā un tad, kā sacīts: „Sēdi un neko nedari – tas ir labāk”. Tādējādi mums nepieciešams apbruņoties ar pareizu nolūku, atceroties to, ka mēs visi kopā lasām Zoar, lai gaisma mums atnestu vienotību. Nav svarīgi, ko tieši mēs lasām, cik lielā mērā saprotam, vai sadzirdam un saprotam valodu. Galvenais – nolūks. Jo „brīnumainais” Zoar spēks (sgula) iedarbojas uz cilvēku tikai atbilstoši viņa vēlmei. Tādējādi vēlēsimies savienoties un mūsu saiknē atklāt Radītāju.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: