Izzināšana – tikai ar Kabalas metodikas palīdzību

Bāls Sulams rakstā „Iekš sevis ieraudzīšu Radītāju”, nodaļā „Izzināšanas apzināšanās – tikai ar Kabalas metodikas palīdzību”, raksta, ka augstākās vadības noliegums līdzinās tam, it kā cilvēkam jautātu: „Kurš uzrakstīja tādu neparasti gudru grāmatu?”, bet viņš atbildētu, ka patiesībā tāda gudrā pasaulē nav un viss norisinājās tāpēc, ka viņa mazais dēls izlēja tinti uz tīrām lapām – tinte izplūda un izveidojās burtos, kuri savienojās šīs neparastās zinātnes vārdos. Noliedzot augstākās vadības esamību, cilvēki darbojas pēc principa: to, ko nejūtu – tas neeksistē! Kaut gan viņi redz, ka visam ir savs cēlonis – un tā ir pati materiālistiskākā pieeja. Visi mūsu zinātniskie pētījumi veidoti balstoties uz iepriekšējiem cēloņiem – citādi, kāda nozīme būtu visām mūsu dabaszinātnēm. Pie tam, tie noliedz, ka visas radīšanas pamatā ir cēlonis.
Kaut gan cilvēks saprot, ka viņa zināšanas ir ierobežotas, un dauzas lietas viņš nespēj uztvert un saprast, viņš pūlas pierādīt, ka universa aina ir tieši tāda, kādu viņš to redz. Taču, lai izpētītu universu, jāpaceļas pāri dabai. Es varu izpētīt kaut kādu stāvokli, ja tikai atrodos augstāk par to: man jābūt cilvēkam, ja vēlos izpētīt dzīvnieku. Dzīvnieks nespēj izpētīt sevi pats. Es varu izpētīt tās pakāpes, kuras atrodas zemāk par mani, bet savu – nē! Kā piemērs tam – psiholoģija, cilvēka uzvedība – mēs tajā balstamies tikai uz reāliem, pieredzējušiem faktiem un nevaram pacelties augstāk par cilvēku, un palūkojoties uz viņu no augšas, saprast cilvēcisko attiecību pašu metodiku, saiknes sistēmu, mentalitāti. Kaut gan mums šķiet, ka esam objektīvi un spējīgi uz to. Tādējādi Bāls Sulams raksta, ka ciena materiālistisko psiholoģiju – tas ir, balstītu uz pētījumu datiem, materiāla un formas izpēti, kura ietērpta materiālā. Taču, kamēr cilvēks nespēj izpētīt garīgās pasaules materiālu un formu, kas ietērpta šajā materiālā – viņš neko nespēs pateikt par sevi! Tas līdzinās tam, it kā kaķis sāktu pētīt cilvēka uzvedību un skaidrot viņa rīcības. Tādējādi Bāls Sulams teic, ka izzināšana iespējama tikai ar kabalas metodikas palīdzību, jo tā paceļ augšup uz nākamo apziņas pakāpi.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question




"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: