Monthly Archives: novembris 2010

Uz pēdējās atbrīvošanās sliekšņa

Mēs izejam četras trimdas – vienu aiz otras. Tas nāk no kopējās dvēseles – AVAJA (jud-kei-vav-kei) četrām attīstības stadijām. Vēl bezgalības pasaulē kopējā vēlme tika radīta četrās stadijās un tāpēc visa attīstība un labošanās notiek tajās pašās 4 stadijās. Līdz sasniedzam beidzamo stadiju, Malhut, mums jāiziet pamīšu gaismas izplatīšanos un izzušanu no vēlmes, starp pakāpieniem, – un tā 4 reizes. Gaismas ienākšana – tā ir atpestīšanās (no tās neesamības, trūkuma), bet iziešana – trimda (gaismas izzušana). Gaismas klātbūtne tilpnes iekšienē – tiek dēvēta par Radītāja klātbūtni radījuma iekšienē vai Radītāja atklāšanu. Tādējādi aiz atbrīvošanās (gaismas ietērpšanās tilpnē/ dvēselē/ vēlmē) vienmēr seko gaismas izraidīšana, tās iziešana. Bez tā attīstība nav iespējama! Kā sacīts: Piepildījums ar gaismu un iztukšojums dara vēlmi par derīgu mērķa sasniegšanai (līdzībai ar Radītāju). (vairāk…)

Bāls Sulams “Radošais saprāts”

Katram cilvēkam jāsasniedz savas dvēseles sakne, jo radījuma mērķis – saplūsme ar Radītāja īpašībām, tas ir, sfirot. Tas arī ir darbojošais un vadošais saprāts, kurš katram iemēra Radītāja labo iedarbību. Ja runa iet par saprātu un mācībām, tad kāpēc tas tiek dēvēts par saplūsmi ar Radītāju? Tāpēc, ka katrā darbībā paliek saprāts, kas šo darbību realizēja. (vairāk…)

Pavadonis mahsoma šķērsošanai

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 180. p.: …Beigu jūras pārdalīšanai un ēģiptiešu noslīcināšanai sākumā bija nepieciešams iznīcināt viņu augsto sakni, kas atrodas Arih Anpinā. To nebija iespējams izdarīt citādi, kā tikai ar lielās Atika gaismas palīdzību, kas ir visa sakne. (vairāk…)

Neizlabotās dvēseles kvantu nenoteiktība

No Bāla Sulama raksta “600.000 dvēseļu”: Cilvēka garīgajā attīstībā ir trīs periodi:
1) dvēseles dzirksts, kura gan uzliesmo, gan nodziest;
2) atsevišķa dvēsele – kad cilvēks sajūt sevi kā daļu no 600 tūkstoši dvēselēm, kopējās dvēseles;
3) tuvināšanās pilnībai, kopējai dvēselei, jo pilnībā izlabojusies visa viņa egoistiskā vēlme un vairs nekalpo par šķērsli, ļauj tam pilnīgi saplūst ar kopējo Ādama dvēseli. (vairāk…)

“Tajā brīdī aizpildījās mēness…”

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 160.-162. p.: “Un devās”, “un ienāca”, “un izstiepa”. Tajā brīdī aizpildījās mēness, Malhut un ieguva 72 vārdus trijās līnijās. Vienā pusē Malhut ietērpās augstākās Žēlsirdības (hesed) izgreznojumos, augstākās gudrības gaismas (Aba), kas tai staroja, 70 zīmogos. Tā ir labā līnija un norādījums: “Un devās”. (vairāk…)

Pēdējo cīņu laiks

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 311. p.: Nākotnē Radītājs uzmodinās no mirušajiem visus tos ķēniņus, kuri apspieda Israēlu: Adrianu, Lupinusu, Navuhodonosoru, Sanheribu un visus citus pasaules ķēniņus. Viņš dos tiem varu kā sākumā, un tie sapulcēs ap sevi pārējās tautas un cīnīsies par Jeruzalemi. Radītājs atdarīs, kas tiem pienākas, pie Jeruzalemes sienām, kā sacīts: “Tā būs sakāve, ar kuru Radītājs sakaus visas tautas, kuras kādreiz karojušas pret Jeruzalemi”. Tā sacīts par Mašiaha atnākšanas laiku un šī dziesma – pasaules dziesma. (vairāk…)

Tiecieties – un izzināsiet!

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 212. p.: “Laikā, kad viņš nolēma lejup nākt uz zemi, lai ietērptos ķermenī, Levija paaudzē tika ieliktas 425 sveces Ķēniņam, Zeir Anpinam un pieņemtie 425 likumi pavada šo garu, Mozu, līdz savai vietai. Kad parādījās pasaule, sāka starot hei – Šhina tās priekšā, – un mājas piepildījās ar tās starojumu”. (vairāk…)

Pa saplūsmes pakāpieniem – uz Bezgalību

Zoar, nodaļa “Bešalah” (Beshalach), 110. p.: … Sacīts: “Lūk, plaša jūra” un svētais dzīvnieks pār tiem – Nukva, kas atrodas pie Zeir Anpina krūts un augstāk, kas saņem no trim Zeir Anpina dzīvniekiem, bet pati tā – ceturtais dzīvnieks. Visi saņem no tā, pat nešķīsto spēku rati un visi milzīgie karapulki un nometnes izkārtojas pēc tās pavēles, ar tās varu un klausot tās vārdam, veic apstāšanās. Tajā laikā, kad tā izkārtojas – izkārtojas visi, jo visi tie atrodas tajā. (vairāk…)

Sievietes cienīga vieta

Mūsu pasaule – egoistiska pasaule. Tajā viss izveidots balstoties uz egoismu, spēku, stāvokli, varu. Tāpēc sieviete mūsu pasaulē spēlē it kā otrās pakāpes lomu. Vīrietim pēc dabas piemīt lielāks spēks un neatkarība. Viņš nav tik cieši saistīts ar mājām, ar bērniem, viņš apgūst plašumus, atklāj jaunas zemes, viņā vairāk attīstīta fantāzija, azarts, kaislība uz spēlēm. Vīrieši pasaulē rīkojas kā neprātīgi. Sieviete atbilstoši savai dabai ir atturīgāks spēks, nopietnāka, viņa līdzsvaro pasauli, tas ir ģimenes, mājas pavarda turētāja spēks. (vairāk…)

Tiecieties uz gudrības gaismu!

Jautājums: Bāls Sulams “Desmit Sfirotu Mācības priekšvārdā” raksta, ka cilvēkam jātiecas saprast studējamo. Vai tas attiecas arī uz Zoar studijām?
Atbilde: Protams! Jo gan TES, gan Zoarā mēs neko nesaprotam. Taču saprast – nozīmē tiekties izzināt. Izzināt, nevis saprast! Sapratne atnāk vēlāk. Sākumā jāizzina – proti, jāatklāj augstākā pasaule, jāsavienojas īpašību līdzībā ar to, kā sacīts: “Un iepazina Ādams Ievu”. (vairāk…)