Viena dvēsele, kas atklāj realitāti

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 451. p.: Trešajā maiņā ķerubi vicināja spārnus un skaļi sludināja dziesmu, kā sacīts: “Alliluja. Suminiet kalpi Radītāju, Radītāja vārdu! Lai svētīts Radītāja vārds no saullēkta līdz norietam”. Tad eņģeļi, kas atradās trešajā maiņā, visi skaļi sludināja dziesmu. Desmit Sfirotu Mācībā mēs varam apgūt garīgās darbības trīs līniju, gaismu, kelim, ekrānu, rešimot formā, taču Zoar mums stāsta par tām pašām darbībām kā par svētajiem nedzīvajiem, augu un dzīvnieku objektiem – spēkiem cilvēka darbā. Proti, dažādas dvēseles daļas tiek dēvētas par dažādiem nedzīvā, augu, dzīvnieku dabas un cilvēka veidiem. Mums grūti iedomāties tos garīgās fizikas jēdzienos kā TES. Mēs redzam no ARI “Dzīvības Koka”, cik ļoti sarežģīti aprakstīt visu garīgo darbību daudzveidību sfirot un parcufim valodā. Tādējādi garīgajā ir vēl viena valoda – zaru valoda, kurā mēs ņemam noteiktu garīgā zaru šajā pasaulē, kur katram no tiem ir savs vārds un tad katrai vismazākajai garīgā atsevišķai detaļai, katrā konkrētā gadījumā mūsu pasaulē ir precīzs nosaukums, kas domāts tieši šai garīgajai īpašībai vai darbībai. Mēs izmantojam šos nosaukumus un saņemam daudzkārt īsāku un vienkāršāku valodu. Ja mums vajadzētu pārrakstīt ar kabalas valodu visu, ko uzrakstījis Mozus Torā, izveidotos ļoti apjomīga grāmata. Taču ar zaru valodu viss izklāstīts ļoti īsi un cilvēkam, kurš atrodas garīgā sajūtā, daudz vieglāk uztvert tādu tekstu, kas apraksta augstāko pasauli ar pasaulīgiem nosaukumiem. Jo abas pasaules paralēlas viena otrai un tas, kurš sajūt augstāko pasauli, redz šo atbilstību. Pie tam ir vēl viena zaru valodas priekšrocība, jo visās pasaulēs, visās pakāpēs tiek izmantoti tie paši vārdi un nosaukumi, jo katrs zars precīzi atbilst savai saknei. Tādējādi, lasot Zoar ar Sulam komentāru, kurā saistās kabalas valoda, kas skaidro šīs pasaules ainu, kas aprakstīta zaru valodā, mēs sākam redzēt, cik lielā mērā visi runā par vienu – gan Rašbijs, gan ARI, gan Bāls Sulams.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: