Kas tu esi, Ādam?

Ādams – kopējā dvēsele, kuru radījusi gaisma, Radītājs, kā ārējās daļas iekšējā daļa – garīgajā pasaulē. Sākotnējais dvēseles stāvoklis – G”E, AHA”P, egoistisko vēlmju atklāšana, noveda pie grēka – saņemšana sevis dēļ. Rezultātā – šķelšanās un katrā no cilvēkiem ir viņa daļa, kas jāsavieno ar visām pārējām daļām centienā “mīli savu tuvāko kā sevi pašu” – grupā, kopējā atdeves īpašībā. Ādams – tā tika dēvēts pirmais no cilvēkiem, kurš pirms 5770 gadiem izzināja Radītāju ( no viņa gadu skaitīšanu aizsāka ebreju kalendārs), atdeves kopējo īpašību. Pēc viņa, visiem cilvēkiem 6000 gadu laikā jāsasniedz Radītājs.
Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed