Kabalisti – par slēpto Toru un atklāto Toru, 1. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Toras izzināšana sākas no Noslēpuma un beidzas ar Vienkāršu nozīmi
…Toras četru daļu kārtība “PaRDeS” pēc to zinību līmeņa ir tāda: sākumā izzina Pšat (Vienkāršo), pēc tam Druš (Skaidrojumu), pēc tam Remez (Mājienu) un tikai beigās izzina Sod (Noslēpumu). (Tāds ir neprašu viedoklis Toras izzināšanas kārtībā). Taču Viļņas Gaona lūgšanu grāmatā sacīts, ka Toras izzināšana sākas (tieši) no Sod (kad viss, kas sacīts Torā, cilvēkam ir noslēpums). Pēc tam, kad izzināta Toras slepenā daļa, var izzināt Druš, pēc tam – Remez. (Tikai) pēc tā, kad cilvēks izpelnījies visu trīs Toras daļu atklāsmi, salīdzinājumā ar neprašu viedokli, izpelnas Toras Pšat daļas izzināšanu.
Bāls Sulams. Priekšvārds grāmatai “Panim Meirot”, 1. d.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed