Kabalisti – par kabalistiem, 28. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Iet kabalistu ceļus
Ņemot vērā, ka pasaulē pastāv tikai viens Augstākais saprāts, kas dalās vairums jautājumu izpētē, ja divi domā par vienu jautājumu, tad, pat ja starp tiem ir atšķirība – tad izpēte notiek tikai saskaņā ar sapratnes lielumu. Ņemot vērā, ka saskaņā ar dabu, mazo absorbē lielais, tad pat mazie, ja tie seko viedā domai, domās par to pašu un gribot negribot savienosies ar viedajiem, un tādā ceļā labosies visa pasaule.
Bāls Sulams “Gudrības Augļi”, Sarunas, “Pastāvīgā bauda un brīnišķīgā verdzība”.

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: