Kabalisti – par kabalas valodu, 16. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kabalistu valoda – tā ir zaru valoda

Visi vārdi, kas tiek izsacīti balsī, nav spējīgi nodot pat viena garīgā jēdziena būtību no tā Dievišķā (atdeves un mīlestības īpašība), kas atrodas ārpus laika, telpas un visa šķietamā. Tikai īpaša valoda, speciāli tam paredzēta – “zaru valoda”, spēj izteikt zaru un to garīgo sakņu savstarpējo attiecību. Taču, neskatoties uz to, ka šai valodai piemīt nesamērojami lielākas iespējas Kabalas zinātnes izpētē, nekā jebkurai citai valodai, to sadzird tikai tie, kuri zina un saprot sakņu un zaru savstarpējo attiecību.

Bāls Sulams “Kabalas zinātnes būtība”.Visi, kas, pateicoties savam darbam, sasnieguši Radītāja gaismu un vēlas, lai visi, kas iet viņu pēdās, arī gūtu baudu no tā, ko viņi jau atklājuši (sasniegtu to pašu), deva nosaukumus katram savam pētījumam, lai tie (kuri iet viņu pēdās) varētu saprast viņu nolūkus un viņu izzināto, pateicoties tam viņiem būs kopīga valoda.
Rabaša Darbi, 2 sējums, 19. vēstule.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed