Kabalisti – par kabalas valodu, 12. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kabalistu valoda – tā ir zaru valoda
Kabalistu valoda – tā ir valoda vārda tiešajā nozīmē, tā ir ļoti precīza attiecībā uz zaru un sakni, cēloni un sekām. Tās īpašā vērtība ir tas, ka šajā valodā var runāt par vissīkākajām detaļām bez ierobežojuma. Ar tās palīdzību tāpat var tieši vērsties pie mūs interesējošās detaļas, nesaistot to ar iepriekšējo vai sekojošo aiz tās.
Bāls Sulams “Kabala un tās būtība”.
Kabalisti radīja plašu vārdu krājumu, pilnīgi pietiekamu sarunas valodai, kas rada apbrīnu iztēlei, kas deva tiem iespēju saskarsmē vienam ar otru runāt par augstāko pasauļu garīgajām saknēm, pat vienkārši nosaucot viens otram zemākā zara nosaukumu, kas precīzi nosacīts šīs pasaules sajūtās. Tas ļauj dzirdošajam saprast augstāko sakni, jo šis materiālais zars skaidri norāda uz sakni, jo tā pēc būtības ir šīs saknes atveidojums.
Bāls Sulams “Kabala un tās būtība”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed