Vidējā līnija – tā ir dvēsele

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 119. p.: “Tikai tavus tēvus Radītājs vēlējās”. “Tavus tēvus” – patiesībā trīs: Ābramu, Īzaku un Jēkabu. Sacīts: “tikai” – patiešām “tikai”, jo nav nekā vairāk par šiem trim un no tiem atzarojas un nostiprinās visas pārējās – visas BEA pasauļu pakāpes, kas paceļ MAN uz ZON, lai vainagotu Vārdu, tas ir, piesaistīt jaunus mohin Nukvai, dēvētai par Vārdu. Zoar pastāvīgi ved mūs pie vidējās līnijas, visos stāvokļos. Tā ir Zoar misija – pastāvīgi demonstrēt mums, kā mēs varam noregulēt divas līnijas, kuras saņemam no augšienes, no Radītāja, – saņemšanas spēku un atdeves spēku, un izveidot no tām mūsu realitāti, būt augstāk par atdeves spēku, augstāk par saņemšanas spēku, pacelties tiem abiem pāri un saņemt tos tajā mērā, kādā varam iekļaut vienu otrā. To savstarpējais savienojums veido mūsos vidējo līniju. Vidējā līnija tiek veidota no divu līniju summas, izmantojot visu pašu labāko no tām abām. Vidējā līnija veidojas tādā veidā: kreisā līnija iekļaujas labajā, labā – kreisajā, bet pēc tam tu ņem kopējo starp tām – to savstarpējo kombināciju no divām pusēm (Malhut Binā, Bina Malhutā), – un veido no tām vidējo līniju. Tas ir galvenais pamatprincips. Tieši tas pats notiek ar dvēseli. Dvēsele neeksistē, ja mēs to neveidojam. Kaut gan tā tiek dēvēta “Radītāja daļa no augšienes”, taču šī daļa nenonāk no Radītāja, ja neveidoju to saiknē starp mums. Šī garīgā tilpne (kli) neeksistē, mēs to veidojam tīkla saiknes veidā starp mums. Tas pats – ar vidējo līniju, jo tā arī ir dvēsele. Pie mums nonāk labā un kreisā līnija, atdeve un saņemšana. Tās abas – dabas spēki. Kad es tās savienoju pareizā veidā, no tām abām izveidojas vidējā līnija – dvēsele. Attiecībās starp tām mums ir darīšana ar saņemšanas un atdeves spēkiem. Uz mūsu saņemšanas pamata mēs veidojam atdeves formu, – tādā veidā sasniedzam dvēseli, veidojot starp mums vidējo līniju. Nav nekādas realitātes, izņemot to, kuru mēs paši starp mums veidojam. Tur, tajā realitātē, viss atklājas. Zoar no augšienes mums izvada vidējo līniju. Mums, lasot Zoar, jācenšas iekļauties tajā. Tad esam noskaņoti uz to pašu vilni, pa kuru nonāk gaisma un atgriež mūs pie avota, pie Radītāja.
Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: