“Brilles” Zoar Grāmatas lasīšanai

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 528. p.: Tomēr to, ko vēlējās atklāt, viņš neatklāja. Jo viņš vēlējās tiem atklāt “dienu beigas” un ir “labējās beigas” un “kreisās beigas”. Viņš vēlējās tiem atklāt “labējās beigas”, lai izsargātos un attīrītos no priekšādas, kas atrodas “kreisās beigās”; bet tas, ko viņš tiem atklāja, bija zināms un atklāts vēl līdz tam, kad tie ienāca svētajā zemē. Taču pārējos vārdus viņš tiem nevēstīja atklāti un tie slēpti Torā, šajās svētībās. Mums jācenšas atpazīt aprakstāmās parādības – “sevī”, mūsu izlabotajā vēlmē. Jo vairāk tiecamies tās sajust izlabotās vēlmes iekšienē, jo lielāku labojošo gaismu izsaucam. Tā mūs pakāpeniski izlabos un mēs varēsim ieraudzīt patieso ainu. It kā patreiz es kaut ko apskatu bez brillēm, zinot, ka man tās trūkst. Es vēlos redzēt patieso ainu, es saistu savas cerības ar to, ka iegūšu “brilles”, izlabošu savu “redzi” un spēšu ieraudzīt patieso stāvokli. To sevī ietver Zoar Grāmatas lasīšana.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: