Divpadsmit saikņu sistēma

Zoar, nodaļa “Vaiehi”, 694. p.: “Lai svētīts to liktenis, kas nodarbojas ar Toru pienācīgā veidā, – lai viņš svētīts šajā pasaulē un lai svētīts nākamajā pasaulē. Līdz šai vietai, Jehudas valdīšanai”, – tas ir, “roka”, kas iekļauta visās trīs līnijās, uz trim debess pusēm: dienvidi-ziemeļi-austrumi. Tās ir tŗīs saiknes: Jehuda-Isašars-Zebulons (kur Jehuda – labās līnijas starojums, Isašars – kreisās līnijas, bet Zebulons – vidējās līnijas), kas veidojas “rokā” – tam nolūkam, lai Jehuda ņemtu pārsvaru pār visu ļauno spēku. Lasot Zoar, mēs vēlamies redzēt cauri vārdiem, par kādu saikni starp mums tieši iet runa. Divpadsmit posmi – kopējais saiknes veidojums starp visām dvēselēm. Visas dvēseles, kas nonāk savstarpējā saiknē, paceļas līdz saiknei starp 12 posmiem – malhut, kopējās dvēseles daļām. Arvien vairāk neizlaboto dvēseļu no “pasaules tautām”, “grēciniekiem” pievienojas šai saiknei, kļūst izlabotas savā nolūkā un pievienojas 12 posmu sistēmai. Tādējādi lasot Zoar, nepieciešams redzēt, kā mēs arī iekļaujamies šajā saiknes tīklā. Mēs vēlamies atrasties šajā saiknē un atklāt tajā, kā Radītājs izturas pret mums, mēs vēlamies no tā saņemt iespaidu, dzīves enerģiju un atdeves spēku, atklāt visas šīs darbības “īstenībā”. Tas tiek dēvēts, ka vēlamies atklāt visu, par ko lasām Zoar.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: