Kā ietekmēt savus bērnus ar labestību

Jautājums: Ko nozīmē „audzināt bērnu saskaņā ar Toru un baušļiem ar atdeves nolūku attiecībā pret Radītāju, nevis mīlestību pret sevi pašu”?
Atbilde: „Baušļi” – tā ir mūsu egoistiskās vēlmes, posmsecīga labošana, vēlmes, kura vēlas baudīt, kas uz katra pakāpiena atklājas arvien vairāk, it kā traucētu mīlestībai starp mums. Taču kad izlabojam šo mums pretīgo egoismu uz atdevi, tieši uz šī egoisma lielākā mērā izpaužas mīlestība, proti, tas kļūst par mūsu sabiedroto.
To dēvē par „Toru un baušļiem”. „Tora” – tā ir gaisma, kas atgriež pie avota, pie atdeves un mīlestības, bet „baušļi” – cilvēka vēlmju labošanās darbības uz atdevi, mīlestību. Par Toru tiek dēvēta metodika, kas ļauj mums sasniegt mīlestību, savienošanos, atdevi – jo tajā iekļauta gaisma – labošanās spēks. Šī gaisma radīja vēlmi – un tikai šī gaisma spēj to izlabot. Bet ir nosacījums: mums šī labošanās ir jāvēlas, jaizsauc gaismas darbības. Šeit ietverta cilvēka loma.
Bērnu audzina ne tēvs un māte un ne skolotāja skolā. Pat ja tu būtu visdižākais kabalists, tu nespēsi viņu audzināt – to spēs tikai pareiza sabiedrība. Lai cik lielā mērā vecāki cenšas ieguldīt bērnā, viņš neko no tiem nepieņem. Nokļūstot savas vides ietekmē – pagalmā, skolā, no turienes viņš saņem visus uzvedības modeļus un dzīves vērtības. Tēvu un māti viņš uztver kā sistēmu, nevis kā apkārtni. Apkārtne – tas ir tas, kas bērnam ir tuvs, kas runā viņam saprotamā valodā un viņu saprot, atrodas viņa līmenī. Vajadzība pēc apkārtnes rodas no 3 – 4 gadiem, un tad viņš jāievieto attiecīgos rāmjos. Kabalas zinātnē mēs apgūstam, ka sajūtam tikai mums vienlīdzīgu parcufu vai augstāku, kurš pie mums nonāca lejā. Augstāk par vienlīdzīgo mēs neuztveram. Tāpēc tēvu un māti bērns uztver kā tos, kuriem uzlikts par pienākumu viņu apkalpot. Tādējādi audzināšana iespējama tikai uz apkārtnes rēķina. Radiet saviem bērniem pareizu apkārtni un tad jūs spēsiet viņus ietekmēt!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed