Visi vārti slēgti, izņemot raudu vārtus

Jautājums: Ko nozīmē lūgums par apvienošanos?
Atbilde: Vienīgais lūgums (MAN), kas tiks sadzirdēts no augšienes un saņems atbildi – tas ir lūgums par apvienošanos. Tikai tas un nekas cits! Jo mēs to paceļam līdz šķelšanās vietai un tur trūkst tikai šīs atdalīšanās labojuma, – proti, savienošanās. Tādējādi lūgums par to acumirklī tiks izpildīts, ja tas bija pareizs! Cik lielā mērā un kā tu biji lūdzis – tik lielā mērā arī nāks labošanās. Negaidīti tu pats tajā piedalīsies, sapratīsi, kas notiek.
Taču visi pārējie lūgumi – vienkārši gaudas tuksnesī, kas piesauktas rezultātā novest mūs līdz sapratnei, ka visi lūgumi nepareizi un veltīgi. Tas tiek dēvēts: “Visi vārti slēgti, izņemot raudu vārtus” – bet tie atveras tikai, lai ļautu mums savienoties. Uz ko tad vēl spēj reaģēt augstākais spēks, ja tev jāpaceļas augšup pa vidējo līniju un jāsavieno kopā labā un kreisā līnijas. Iepriekš tās apvienojās vienā līnijā, pateicoties lejup nākošai augstākai gaismai – gaisma samierināja kreiso līniju ar labo. Tagad gaisma izzuda un labā un kreisā līnijas atdalījās viena no otras. Cilvēkam paceļoties no lejas uz augšu tās jāsavieno! Ar to viņš šajā punktā izsauc darbību no augšienes. Sākumā šīs divas līnijas nāca no Radītāja, saturētas kopā ar Viņa spēku (to dēvē Adam Rišon – pirmais cilvēks). Pēc tam, šķelšanās rezultātā, tās sadalījās kreisajā un labajā. Tu patreiz atrodies vidū starp tām, ar dzirksti, kas palikusi no iepriekšējā savienojuma.

Ja tu patreiz atklāj nepieciešamību atgriezties atpakaļ tajā pašā vietā un pacel augšup MAN, tad no jauna izsauc šo divu spēku darbību, vai pareizāk, liec spēkam no augšienes iedarboties uz to pašu savienojuma punktu (O”M – apkārtējā gaisma, kas atgriež pie avota). Sanāk, ka tu ar savu lūgumu pacelies līdz savienojuma punktam un tur atnāk arī kreisais un labais spēks, bet no augšienes tur nolaižas kādreiz tajā vietā eksistējušais vienotības spēks – Apkārtējā gaisma vai Radītājs. Tad tie visi apvienojas, sasniedzot vienotību. Izņemot šo darbību, nekā cita nav. Tādēļ sacīts, ka “visi vārti slēgti, izņemot raudu vārtus”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed