“No Radītāja – prātīga sieva”

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 401. p.: …Tādējādi tieši Radītājs dod cilvēkam sievu un no Viņa nāk zivugi. Tādēļ sacīts: “No Radītāja – prātīga sieva”. Visu notiekošo visās pasaulēs jātraktē tikai attiecībā pret mūsu savstarpējo saikni. Jo visas pasaules radītās pēc vienas vēlmes, dvēseles šķelšanās vairums daļās. Kabalas zinātne noskaidro, kādā veidā iespējams novest šķeltību līdz tās veseluma formai. “Sieviete”, “sieva” – tā ir vēlme, kura jāizlabo “vīrietim”, “vīram”. “Sieviete” – tā ir sašķeltā (egoistiskā) vēlme, kas atklājas starp mani un biedriem, savā neizlabotajā veidā. Man tā ir jāizlabo, jāatklāj tajā gaisma, jāpiepilda “sieviete”. Es – tā ir vēlme izlabot, vēlme saņemt atdeves spēku, nolūku. Ar to es varu izlabot nolūku “sieviete” – “saņemt sevis dēļ”. Es atklāju sairušās saiknes starp mani un biedriem. Es sajūtu viņus kā savu neizlaboto “sievišķo” daļu, šos trūkumus es atklāju kā savus, jo “katrs spriež pēc sevis”, gatavojos tos izlabot, veidoju no tiem “izlaboto sievieti” un šajās izlabotajās vēlmēs sasniedzu saplūsmi ar Radītāju, pēc noteikuma “Vīrs un sieva, un Radītājs starp tiem”. Šķelšanās vieta tiek papildināta ar ekrānu un šajā vēlmē ar ekrānu es izpildu savienošanos (zivug) ar gaismu, ar to atklājot gaismu savā iekšienē. Tas nozīmē, ka man jau ir saplūsmes mērs. Iekšējā gaismā, kas atrodas izlabotajā vēlmē, jau notiek Radītāja atklāsme manī – radījumā. Tas tiek dēvēts par kabalas zinātnes realizāciju – Radītāja atklāsme radījumiem. Ko nozīmē “Radītājs realizē zivugus”? – Viņš sagatavo cilvēkam vēlmes, lai sasniegtu vienkāršās gaismas atklāšanu, kura piepilda visu universu. Taču lai sasniegtu vienkāršo gaismu, mums jāiziet, jāizprot un jāizzina visi saiknes veidi, kas tikai atrodas realitātē. Tas līdzinās tam, kā mūsu pasaulē parasta baltā krāsa iekļauj sevī visas krāsas.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: