Netveramais brīvības punkts

Šķiet, tas ir tik vienkārši – lai gaismas spēks mūs izlabotu uz mīlestību pret tuvāko! Kāpēc labošanās process ir tik sarežģīts? – Sarežģītība ir tajā apstāklī, ka viss šis process – apslēpts, bet slēpts tas ir tādēļ, lai dotu mums izvēles brīvību. Brīvi – nozīmē, pret manu vēlmi un sapratni, kad nevēlos to tiešā veidā! Mans dzīvnieciskais ķermenis uz to netiecas, mans egoisms tajā nav mans palīgs. Man jārod jauna motivācija virzībai uz priekšu, kas izriet no manām īpašībām – citādi es tikai palielinātu mana dzīvnieciskā egoisma augšanu. Virzības uz priekšu cēlonim jāatrodas ārpus manis – apkārtnē. Virzībai uz priekšu man nepieciešams izmantot kaut ko tādu, kas nepieder manai egoistiskajai vēlmei – un tur slēpjas visas grūtības. Ja tā nebūtu, katrs tiektos uz labošanos, – kurš gan nevēlas saņemt pilnību un mūžību, Radītāju, redzēt savu likteni no sākuma līdz beigām un vadīt to. Jebkurš būtu ar mieru mainīt šo laicīgo pasauli uz mūžīgu. Tomēr cilvēks jūt, ka tas atrodas pārāk augstu, grūts un nesasniedzams.
Tas viss tādējādi, ka mums šeit jāatklāj mūsu brīvās izvēles punkts, kas tiek dēvēts “Tiferet vidējā trešdaļa” – tas ir nesaprotams. Katrā pakāpē mums nepieciešams no tāda stāvokļa izdarīt izvēli, citādi es nebūšu neatkarīgs attiecībā pret Radītāju. Kāda jēga radīt nelaimīgu radījumu, kurš izjūt ciešanas šajā pasaulē, dot viņam zināt, ka pastāv absolūts stāvoklis un jāizmanto tikai līdzeklis (Tora), lai no slikta stāvokļa pārietu uz labu? Jebkura mašīna izdarītu to pašu, ja ir labais un ļaunais un ir līdzeklis, kā no slikta nonākt pie laba, – šeit nav nekādas brīvās izvēles.
Pēc tādas divu līniju shēmas darbojas reliģijas. Starpība starp kabalu un reliģiju – brīvajā izvēlē, trešajā līnijā. Šim apstāklim savu darbību veikšanai cilvēkam jaatrod tāds punkts, kurš nebūtu atkarīgs no viņa, no pasaulīgās izvēles, lai viņš nemeklētu labumu sev. Ja mēs tādu punktu atrodam un no tā darbojamies, tas nozīmē, mēs sevi brīvi veidojam, neatkarīgi no savas iepriekšējās dabas. Mēs paši sevi no tās “nogriežam” un sevi “radam”, bet nevis Radītājs. Šajā neatkarīgajā punktā visas grūtības, tas pastāvīgi jauc mums galvu un dzēš visu, ko mirkli iepriekš esam sapratuši un sajutuši, no jauna gremdējot mūs “miglā”. Jo mūs vēlas ievest pilnīgi citā dzīves dimensijā, neapzināta stāvokļa vietā, kurā mēs šodien atrodamies, atklāt mums patieso realitāti.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: