Katrs – dzīvo citu labā

Jautājums: Vai pietiekami izlabot sevi, lai ar to izlabotu visu pasauli?
Atbilde: Nē. Ņemot vērā, ka pastāv saikne starp dvēselēm, neviena dvēsele (pakāpe) nespēj pabeigt savu labošanos, neizlabojot nākamās pakāpes daļas. Neviens cilvēks nedzīvo sevis dēļ un visa sistēma – tā ir savstarpējās atdeves sistēma. Tādējādi nevar būt, lai kāds labotu sevi sevis dēļ. Katrs dzīvo tam, lai nodrošinātu labošanos un piepildījumu citiem. Nevar tā būt, ka sevi labojošai dvēselei nebūtu daļiņas, kuru tās labā būtu izlabojuši priekšgājēji un daļiņas, kuru tai pašai jāizlabo citu labā. Zināms, ka katras dvēseles augšējā daļa, tās GE, atrodas lejas daļā, AHAPā, iepriekšējā, tās (parcufa)augstākajā dvēselē. Taču tās lejas daļa, tās AHAP, atrodas zemākās dvēseles GE iekšienē. Tāpēc mūsu brīvā izvēle atrodas tur, kur esam saistīti ar augstāko dvēseli un zemāko dvēseli – mūsu dvēseles vidējā daļā, sfiras Tiferet vidējā daļā. Tur veidojas no visām dvēselēm brīva telpa, mūsu gribas brīvība, bet principā tas pauž no sevis īpašu augstākās un zemākās dvēseles savienojumu mūsu dvēselē. Šajā savienojumā tās ir vienlīdzīgas un tāpēc sniedz mums izvēles brīvību. Taču ārpus Tiferet sfiras vidējās daļas, dvēseles daļas nepieder viņai pašai: augstākā – attiecas uz augstāko dvēseli (iepriekšējo parcufu), bet apakšējā – attiecas uz zemāko dvēseli, uz turpinātāju. Tādējādi aprēķins vienmēr tiek veikts uz atdevi augstākajam un zemākajam. Lēmums par šo atdevi tiek pieņemts vidusdaļā, – un vairs neeksistē nekāda brīvība!
Izņemot šo makslīgi radušos, vidējo punktu, kurš tiek dēvēts Klipat Noga, kurš izveidojies ar Binas un Malhut savienojumu – manas izvēles punkti, viss pārējais nepieder man, bet augstākajiem un zemākajiem parcufim, kuri atrodas attālumā no manis. Taču es atrodos vidū un man pastāvīgi jālemj, kā esmu ar to saistīts. Taču šis punkts, kurš pieņem lēmumu, arī ir ES – “cilvēks”, “līdzīgs” Radītājam. No vienas puses, Malhut, bet no otras puses, Bina un tāpēc šajā punktā ir īpašs Binas un Malhut (Radītāja un radījuma īpašību) kontakts, no kura rodas brīvs lēmums pielīdzināt radījumu Radītājam. Tas tiek dēvēts “Adam” – “Līdzīgs”. Kamēr šo lēmumu nesasniegsim, mēs neesam “Cilvēks” – cilvēks sākas no 1.- atšķirības apzināšanās starp Binu un Malhut un 2. – saiknes starp tām.
No šī punkta viņš aug – tādā mērā, kādā spēj kalpot ar savām 613 vēlmēm citiem: augstākajiem (248 vēlmēm) un zemākajiem (365 vēlmēm). Ja tu to nedari, tad paliec tikai punkts. Taču, ja dari, tad attīsti savus GE un AHAP un tie izplatās uz kopējo Dvēseli – visas dvēseles, kuras atrodas augstāk un zemāk par tevi.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question




"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: