Nepieciešamais ķēdes posms

Bez Rabaša rakstiem mēs nezinātu, kā pareizi orientēt sevi uz mērķi, jo Bāls Sulams sniedz mums akadēmiskus padomus, no milzīga garīgā augstuma. Mēs neesam spējīgi iegūt no turienes detaļas, lai spētu savstarpēji apvienoties, lai veiktu vismaz vienu soli un praktiski to realizētu. Taču Rabašs sāk tieši no pirmā, sākuma punkta un izskaidro mums katru soli. Balstoties uz viņa rakstiem mēs jau labāk spējam izprast un realizēt Bāla Sulama metodiku. Kad nonākam pie tiešas Kabalas realizācijas, Radītāja atklāšanas praktikas, mums kļūst nepieciešami Rabaša raksti un Zoar Grāmata. Rabaša raksti palīdz mums noformēt pareizo nolūku, bet Zoar Grāmata – pietuvināt nolūku tam, kurš atklāj garīgo pasauli, gaismu. Rabašs veica to, ko nespēja izdarīt neviens kabalists pirms viņa – viņš aprakstīja visus cilvēka iekšējā darba etapus, tas ir, Toras praktisko realizāciju. Viņš bija vienīgais visā kabalistu ķēdē, sākot no Adam Rišon, kurš soli pa solim deva konkrētu kāpnisku cilvēka un grupas darba skaidrojumu, kas šodien tik ļoti nepieciešams. Pirms viņa kabalisti rakstīja par savu individuālo izzināšanu, jo tāda bija garīgā virzība uz priekšu 2000 gadu apslēptības laikmetā, garīgajā trimdā. Taču pirms nonākšanas trimdā, tauta atradās garīgajā izzināšanā un nebija nepieciešams runāt par to, ko katrs bērns apguva attiecīgi savam augšanas procesam. Tomēr šodien, lai paceltos no apslēptības, mums nepieciešami materiāli, kuri orientētu mūs uz ienākšanu garīgajā pasaulē. Tas iespējams tikai apgūstot Rabaša rakstus. Bez Rabaša rakstiem mēs nespētu pareizi saprast arī citus kabalas avotus. Tādēļ mūsu darbs dalās divās daļās:
1. Rabaša rakstu apgūšana.
2. Ja mēs pareizi sevi noskaņojam, tad pārejam pie Zoar Grāmatas vai “Desmit Sfirotu Mācības” un jau varam pareizi ar tiem strādāt – izsaukt labojošo gaismu.
Rabašs bija ļoti noslēgts un vienkāršs, pastāvīgi atradās sava dižā tēva ēnā. Viss viņa spēks un dižums bija slēpti dziļi iekšienē, tā, ka no malas nebija iespējams neko manīt. Viņš pirmais sāka pasniegt kabalu nereliģiozajiem, bez jebkādām izcelsmes atšķirībām un uzskatīja kabalas plašu izplatīšanu par ļoti svarīgu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed