Lai jums labs ieraksts dzīvības grāmatā!

„Klipat Noga” – tas ir stāvoklis „puse labais/ puse ļaunais” un tas ir ļoti smalks un saspringts. It kā cilvēks atrodas uz liela nozieguma izdarīšanas robežas, vai otrādi, ļoti labas rīcības, ja saņems palīdzību. Taču viņš svārstās un nav spējīgs nosliekties ne uz vienu pusi, ne uz otru, it kā būtu sašķēlies divās daļās, nav spējīgs izdarīt galīgo izvēli, nezinot, uz kuru svaru kausa pusi pārnest šo pēdējo, izšķirošo gramu. No vienas puses, viņš nav spējīgs atteikties no sava ego, no lielas vēlmes baudīt, no visa sava egoistiskā „īpašuma”. Taču no otras puses, viņš saprot, ka, ja patreiz viņš no tā neatbrīvosies pieņemot palīdzību no augšienes, tad nespēs pāriet uz citu pusi un ienākt garīgajā pasaulē. Tā viņš stāv ieejas vidū, nezinot, uz kuru pusi doties, kā bruņinieks krustcelē. Šis ir stāvoklis, kurā jāveic izvēle. Šeit tikai grupa, tikai augstākā gaisma spēj palīdzēt cilvēkam beidzot izšķirties nodot sevi augstākā rokās – un pāriet uz atdevi ar ticību, kas augstāka par zināšanām. Lūgšana šeit – ne par palīdzību, jo tas nozīmētu, ka cilvēks jau pieņēmis lēmumu. Taču lūgšana tieši par to stāvokli, kurā viņš nav spējīgs izvēlēties. Šis stāvoklis ir gada sākums, jaunu izmaiņu sākums. No vienas puses, mēs sajūtam sevi par grēciniekiem, bet no otras, mums nav spēka atteikties no visām šīm egoistiskām īpašībām un stāvokļiem.
Mēs nespējam iedomāties, kā bez tā iespējams – kā izdarīt soli, lai paceltos tam pāri! Tikai augstākā gaisma, kura pie mums nonāk tādā stāvoklī, palīdz veikt izvēli un paceļ mūs pretim ticībai, kas augstāka par zinībām (atdeve augstāka par saņemšanu). Lūk, tad mums sākas Jaunais Gads un tas tiek dēvēts „labs ieraksts dzīvības grāmatā”. Augstākā gaisma, Radītājs parakstās dzīvības grāmatā mūsu vietā un garantē cilvēkam, ka no šodienas viņš ies labu ceļu. Taču līdz tam izdari visu, kas ir tavos spēkos, lai sevi pietuvinātu šai izvēlei. Jaunais Gads – Roš Ašana – tiešā tulkojumā nozīmē „Izmaiņu sākums”, „Pārmaiņu nodaļa” un tām jābūt biežām un vienmēr virzītām uz labestību, pretim Radītājam „Labajam, labu Darošajam”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed