Punktā starp labo un ļauno

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 244. p.: Nākamajai pasaulei sacīts: “Kā Koka dienas [būs] Manas tautas dienas”. “Kā Koka dienas” – tas ir, Dzīvības Koka. Tajā pašā laikā sacīts: “Iznīcinās Viņš nāvi uz mūžiem”, – jo Dzīvības Kokā nav izmaiņu un nav tajā nāves. Runa iet par to, ka cilvēks atrodas lēmuma pieņemšanas punktā, izvēlē starp labo un ļauno, klipat Noga. Visa šī sistēma nāk no tā, ka no vienas puses, Radītājs aizliedz Ādamam baudīt augļus no Dzīvības Koka, bet no otras puses, sūta viņam “sievieti”, kura vilina viņu uz grēku – nobaudīt aizliegto augli. Divi pretstati eksistē kopā. Taču mums nav jāsajauc sev galva un nav jādalās uz pusēm savā uztverē, bet jāsaprot, ka tās pašas domstarpības, kas ir katrā stāvoklī, kurā Radītājs mums parādās divējādā veidā, ar divējādu attieksmi pret mums, paredzēts tam, lai nostādītu mūs tādā stāvoklī, ka nezināsim, ko darīt, – un tad Viņš mums kļūs nepieciešams. Tas arī ir klipat Noga, mūsu brīvības punkts. Šī brīvība parādās tieši tajā punktā, kur Radītāja divas attieksmes – it kā Viņš kā ļaunais un labais – savienojas kopā un nav iespējams rast atšķirību starp tām, novērst pretrunas, kā vienīgi vēršoties pie Viņa.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed