Monthly Archives: oktobris 2010

Kurš pēdējais rindā uz sīpolu mizošanu?

Jautājums: Ja Kongresā nodarbības laikā es dežūrēju apsardzē? Visi sēž un klausās jūs, bet es no ārpuses pārbaudu caurlaides. Pat ja dzirdu radiotranslāciju caur austiņām, tas jau nav tas…
Atbilde: Tieši tā arī ir tava “peļņa”. Jo tu apkalpo citus: viss, ko viņi “uztver” nodarbībā, tu organizē un nodrošini. Citiem vārdiem, viņi patreiz saņem piepildījumu ar tavu starpniecību.
Jautājums: Bet kā tad tā, līdz manīm taču nenonāk nekas no viņu iespaidiem?
Atbilde: Tieši otrādi, visi viņu iespaidi nonāk no augšienes caur tevi. Tu it kā saņem atalgojumu no katra no viņiem. Vai tas ir slikti? (vairāk…)

Par ko nezina neviena zīlniece

Brīvība sākas tur, kur es lemju: vai tikšu galā no augšienes vai nē, vai ir Radītājs, vai esmu atkarīgs no Viņa uz visiem 100%? Tomēr, ja nē – tad kur ir mana brīvība? Ja nav nekādas brīvības un neko nevar mainīt, – tad nav par ko domāt. Bet ja esam spējīgi uz brīvām darbībām – tad ko tās sevī ietver? Tieši šeit sākas noskaidrošana: kādēļ es dzīvoju, kāda ir dzīves jēga, kas ar to notiks, kāds tajā labums? Proti, es vēlos zināt, vai esmu savas dzīves saimnieks un vai varu tajā kaut ko mainīt? Šie jau ir jautājumi, kas cilvēkā nonāk no cilvēka līmeņa. Visas noskaidrošanas nosaka, kur varu rīkoties pats, pretstatā Radītājam, dabai, kas valda visā – vai eksistē tāds brīvs punkts ārpus manis, atsevišķi no visas dabas. (vairāk…)

Kabalisti – par kabalas studēšanu, 2. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Par katra cilvēka pienākumu studēt Kabalas zinātni
Tieksme atklāt Toras noslēpumus ir ideāls dzīves un eksistences mērķis (jo tādā gadījumā cilvēks darbojas optimāli).
Rabīns Kūks. Orot Kodeš, 1. 142. lpp.
Toras noslēpumi nes atbrīvošanu (no egoisma un ar to no visām ciešanām) un atgriež Izraēlas tautu (tie, kuri vēlas atklāt Toru) uz viņu zemi (vēlme – racon, no vārda zeme – arec).
Rabīns Kūks. Orot Kodeš, 95. lpp.
Tieši lielās krīzes (globālās, visu pilnīgas atkarības no visiem) un milzīgo briesmu laikā (risināt problēmu kā parasti ar pasaules karu), nepieciešams izmantot zāļu priekšrocības (gaismas ceļš ciešanu ceļa vietā).
Rabīns Kūks. Vēstules, 2., 123.-124. lpp.
Ja jaunie cilvēki ar laiku sev atklās smagumu (šīs pasaules) un vāju vēlmi (punkts sirdī, tieksme uz augstāko pasauli no sirds, egoistiskajām vēlmēm) studēt iekšējo Toru (pasaules patieso dabu), tad tiem ir pienākums izvirzīt sev noteikumu, lai neviena diena nepaietu bez kabalas studijām, vienas vai divu stundu garumā, – tad ar laiku pieņemsies prātā.
Rabīns Kūks. Vēstules, 1., 82. lpp.

Avots krievu valodā

Dzīvot ar nolūku

Radītājs mums sūta nelaimes un problēmas, visiespējamākās nepatīkamās lietas, – bet mums jāsaskata tajās labsirdīgs nolūks un tēvišķa mīlestība. Jo Radītājs labs un dara labu gan ļaunajiem, gan labajiem. Citiem vārdiem, Viņš nedala mūs labajos un ļaunajos, jo tādus mūs radījis, bet katrs no mums pēc sava prāta uztver Radītāja attieksmi, proti, savu dzīvi. (vairāk…)

Atnāc un ieraugi savu Radītāju!

Mēs dēvējam gaismas tilpņu vārdos: NEHIJ, HABAT, HAGAT. Taču kāpēc tās nevarētu vienmēr dēvēt to pastāvīgajos vārdos: Nefeš, Ruah, Nešama, Haja, Jehida?
Lieta ir tajā apstāklī, ka gaisma ārpus tilpnes neeksistē! Mēs neko nevaram sacīt par gaismu kā pašu par sevi. Gaisma – tas ir iespaids tilpnes iekšienē. (vairāk…)

Vai ir sievietes aiz mahsoma?

Jautājums: Vai sievietes var pāriet mahsomu?
Atbilde: Šeit nav ne mazāko šaubu! Mūsu vēsturē bija daudz sieviešu, kuras atradās augstākajā pasaulē. Mūsu pirmmātes, gaišreģes – šīs sievietes bija starp mums līdz pēdējām paaudzēm un cerēsim, ka mūsu paaudzē mēs spēsim to atjaunot.
Jautājums: Vai gaišreģes bija kabalistes? (vairāk…)

Viena dvēsele, kas atklāj realitāti

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 451. p.: Trešajā maiņā ķerubi vicināja spārnus un skaļi sludināja dziesmu, kā sacīts: “Alliluja. Suminiet kalpi Radītāju, Radītāja vārdu! Lai svētīts Radītāja vārds no saullēkta līdz norietam”. Tad eņģeļi, kas atradās trešajā maiņā, visi skaļi sludināja dziesmu. Desmit Sfirotu Mācībā mēs varam apgūt garīgās darbības trīs līniju, gaismu, kelim, ekrānu, rešimot formā, taču Zoar mums stāsta par tām pašām darbībām kā par svētajiem nedzīvajiem, augu un dzīvnieku objektiem – spēkiem cilvēka darbā. (vairāk…)

Augstākās veiksmes pilieni

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 660. p.: …Jo Torā tiek noskaidroti trīspadsmit mēri, trīspadsmit žēlsirdības mēri, kas lejup nāk no Arih Anpina diknas trīspadsmit lejup nākošiem labojumiem. Katrā no tiem nav dalījuma un tie lejup nāk vienotībā no augšas uz leju – no trīspadsmit Arih Anpina diknas labojumiem un no turienes – līdz “trīspadsmit” Binas, un no turienes – līdz “trīspadsmit” Zeir Anpina, līdz tai vietai, kas uzcelta dalījumā, Nukvā. Zoar stāsta par sevišķi svarīgu augstākās sistēmas Vadības un Uzraudzības daļu, kas dēvēta “trīspadsmit diknas labojumi”. (vairāk…)

Kas tu esi, Ādam?

Ādams – kopējā dvēsele, kuru radījusi gaisma, Radītājs, kā ārējās daļas iekšējā daļa – garīgajā pasaulē. Sākotnējais dvēseles stāvoklis – G”E, AHA”P, egoistisko vēlmju atklāšana, noveda pie grēka – saņemšana sevis dēļ. Rezultātā – šķelšanās un katrā no cilvēkiem ir viņa daļa, kas jāsavieno ar visām pārējām daļām centienā “mīli savu tuvāko kā sevi pašu” – grupā, kopējā atdeves īpašībā. Ādams – tā tika dēvēts pirmais no cilvēkiem, kurš pirms 5770 gadiem izzināja Radītāju ( no viņa gadu skaitīšanu aizsāka ebreju kalendārs), atdeves kopējo īpašību. Pēc viņa, visiem cilvēkiem 6000 gadu laikā jāsasniedz Radītājs.
Avots krievu valodā

Kabalista domas – augstākas par šo pasauli

Jautājums: Kāpēc kabalisti tik maz runā par mūsu pasauli?
Atbilde: Parasti cilvēki lepojas ar savām zināšanām par mūsu pasauli. Cilvēki svarīgi apspriež vīnu šķirnes, vai arī, kā kārtot lietas – tāpēc, ka viņiem nekā cita nav. Kabalistu tas pilnīgi neinteresē, viņš atrodas augstāk par šo pasauli, viņu neinteresē visi šie nosacījumi, kurus izdomājuši cilvēki, viņam svarīgi vēl vairāk pacelties pāri šai pasaulei.
Kaut gan mūsu pasaulē, tās struktūrā un kustībā viņš zina vairāk par visiem pasaules zinātniekiem, tomēr viņa domas atrodas augstāk.
Avots krievu valodā