Cilvēka dzimšanas diena

Radītājs iesāka universa radīšanu no stāvokļa, kurš dēvēts “Pirmā diena”. Sestajā dienā, tas ir, pēc sešām procedūrām veiktām ar pirmo radījumu (vēlmi), tika radīts cilvēks, vēlmes īpašais veids. Šo dienu mēs svinam kā jaunā gada sākumu, Roš Ašana – izmaiņu sākums. Piecu dienu laikā – piecas darbības ar vēlmi baudīt, tika radīti visi apstākļi, lai varētu izveidot jaunu radījumu – Malhut. Visas pasaules (apslēptības pakāpes), kas radītas pirms cilvēka, – tās ir Bezgalības pasaules Malhut pirmās 9 sfirot. Tajās bezgalīgā gaisma, izejot cauri 9 filtriem, “iekrāsojas” filtru īpašībās – pasaulēs, nevis pati, bet attiecībā uz to, kas stāv aiz šiem filtriem un to saņem. Tā radītas visas pasaules. Taču cilvēka radīšana – tas ir kaut kas cits. Cilvēks – tas ir, otrādi, nevis Malhut iekļaušana 9 sfirot, bet 9 sfirot iekļaušana Malhutā. Tā nav gaisma, kura izgājusi cauri filtriem un saņēmusi to īpašības – bet paši filtri saņem caur tiem izejošās gaismas īpašības un tiecas pielīdzināties tai, nevēloties radīt šķērsli tās ceļā, mainīt to. Katrs filtrs vēlas saņemt gaismas īpašības – tajā mērā, kādā tas pretstatā tai. Tā aicinājums ir apturēt gaismu, bet nevēlas būt par šķērsli gaismai! Lūk, tas arī tiek dēvēts “cilvēks”, kurš ir pretstatā gaismai, taču pateicoties tieši filtriem, kuri atrodas viņa ceļā, viņš vēlas pielīdzināties gaismai, iezīmogojot sevī filtra īpašības pretējā formā.Man priekšā apslēptības, bet es tās pārvēršu par tramplīnu – apslēptības pārveidot atklāšanā!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: