Starp Malhut un Binu

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 210. p.: Cik nozīmīgi ir svētā Ķēniņa darbi – jo ar darbiem, kuri tiek veikti lejā, [cilvēki] saista sevi ar augstākajiem darbiem, kuri atrodas augšā, tas ir, saknēs, jo katrai lietai lejā šajā pasaulē ir sakne augšienē augstākajās pasaulēs. Un kad lejā veic ar tām darbību, attiecīgi atmostas darbība augšienē, to saknēs augstākajās pasaulēs. “Augšienē” un “lejā” – tās ir Bina un Malhut. Taču ja domājam, ka “augšienē” – tas ir kaut kur garīgajā, bet “lejā” – mūsu pasaulē, tad tas nav pareizi. Jo kabalas zinātne ne ar vienu vārdu nerunā par šo pasauli, par cilvēku šajā pasaulē, ne arī par darbībām, kuras veicam mūsu pasaulē. Tā klāsta tikai par darbībām vēlmē, kuras varam veikt līdzinoties Augstākajam spēkam, atdevei. Tādējādi “Radītāja darbs” nozīmē mācīties no Viņa: tādā pašā veidā, kā Viņš veic darbības, izpildīt tās pašas darbības mūsu vēlmē. Tāds, lūk, mūsu darbs – tam mācīties un lūgt Radītājam spēju, spēku, piemēru tam, kā tās veikt (no NeH”iJ, AHA”Pa, augstākā zemākajā). Saikne starp Malhut un Binu, kurā Malhut vēlas mācīties no Binas atdeves īpašībām, saņemt atpakaļ spēku un to realizēt, lai līdzinātos Binai, – tas ir viss mūsu darbs. Tāpēc Malhut tiek dēvēta par zemāko pasauli, bet Bina – augstāko. Tikai starp tām norisinās visas Malhut (radījumi, dvēseles) labošanās darbības Acilut pasaulē. Tieši līdz Acilut pasaules Malhut paceļas augšup dvēseles, kuras vēlas savstarpēji savienoties. Tādējādi visur, kur Zoar runā par zemāko pasauli un augstāko, – tas viss notiek starp Malhut un Acilut pasaules Binu.

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: