Kabalisti – par kabalistiem, 27.d.

Piezīmes iekavās – manas.
Iet kabalistu ceļus

Radītāja noslēpumu dziļumus nav iespējams izprast ar cilvēcisko saprātu, bet tikai saskaņā ar kabalu no dižiem cilvēkiem, kuru dvēselēs nonāca Radītāja gaisma. Un kad studējam viņu sacīto, sevi pareizi sagatavojot(attiecīgi viņu izpratnei), atnāk iekšējais pieņēmums un pārceļ šos jēdzienus sirdī, līdz tie iedzīvinās mūsos, līdzīgi parastā dabiskā saprāta jēdzieniem. Kā palīgs mums pastāvīgi jāpievelk šī zinātne, patiesais kabalas spēks un tad šīs lietas taps gaišas un priecējošas, kā to dāvāšanas laikā Sinaja kalnā, katram cilvēkam atbilstoši viņa līmenim.
Rabīns Kūks, Orot Kodeš 1, 85. p., 102. lpp.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: