Kabalisti – par kabalistiem, 26.d.

Piezīmes iekavās – manas.
Iet kabalistu ceļus

Lietu kārtība tāda, ka pat pašās vienkāršākajās lietās mēs nespējam spert soli vai pakustināt ar pirkstu bez kabalistu palīdzības. Nolieksim galvas viņu priekšā, un tad atvērsies mūsu acis. “Audzināšanas grāmata” (Sefer a-Hinuh), nodaļa “Truma”. Kaut gan kabalisti mums mantojumā atstājuši savu kabalas mācību, un turpina mūs pavadīt kā uzticīgi vadātāji, kuri norāda ceļu, līdzās tam viņi māca mūs apgūt to pašu ceļu, kurā paši izpelnījās apgaismību. Kad sapratīsim, tad iegūsim tādu pašu gudrību, kāda piemīt viņiem un sasniegsim patieso reālo pamatu, uz kura izveidosim brīnišķīgu un mūžīgu veidojumu.
Bāls Sulams “Iegaumēšanas brīnišķā vērtība”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed