Kabalisti – par kabalistiem, 25. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Galvenie kabalas avoti
Bāla Sulama komentārs ARI darbiem un Zoar Grāmatai
Kuram gan citam zināt, ja ne man, ka neesmu vispār cienīgs būt pat par sūtni, kurš klāsta par tādu noslēpumu atklāšanu, nerunājot jau par to, lai izprastu tos līdz pašām saknēm. Kāpēc tad Radītājs man to visu noteica darīt? Tikai tāpēc, ka paaudze to izpelnījusies, jo tā ir pēdējā paaudze, kura atrodas uz pilnīgas atpestīšanās sliekšņa un kura izpelnījusies Mašiaha šofara pirmās skaņas, kuru būtība – atklāt slēpto.
Bāls Sulams “Mašiaha šofars”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed