Kabalisti – par kabalistiem, 24. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Galvenie kabalas avoti

Bāla Sulama komentārs ARI darbiem un Zoar Grāmatai
“Un es pieliku pūles šajā manis veiktajā analīzē, lai paskaidrotu 10 sfirot, kā mums to iemācīja dievišķais viedais ARI, saskaņā ar to garīgo tīrību, kas brīva no jebkādiem jutekliskiem (pasaulīgiem, egoistiskiem) jēdzieniem. Tādā veidā, lai jebkurš iesācējs varētu uzsākt šīs zinātnes apgūšanu un nepiedzīvotu neveiksmi kaut kādas materializācijas vai kļūdas (kura tikai attālinās viņu no Radītāja atklāšanas) veidā, šo 10 sfirot (10 pamatjēdzieni) izpratne tāpat arī pavērs iespēju izskatīt un uzzināt, kā (pareizi) saprast šīs zinātnes pārējos jēdzienus”.
Bāls Sulams. TES. Iekšējais vērojums, pirms 1. daļas.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed