Kabalisti – par kabalas zinātnes būtību

Kas ir kabalas zinātnes pamats?
Kabalas zinātnes mērķis ir izzināt Augstāko vadību: kādam nolūkam Radītājs radījis visus šos veidojumus, ko Viņš vēlas no tiem, un ar ko rezultātā beigsies viss pasaules riņķojums.
Ramhals, “138 gudrības atklājumi”, 30. p. (138 Pithei Hohma, 30. p.)

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed