Visi grēcinieki un taisnie – manī

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 193. p.: Par pārējiem pasaules grēciniekiem netiek sacīts: “Bija nešķīsts Radītāja acīs…”. Turpretim šeit teikts: “Ers, Jehūdas pirmdzimtais, bija nešķīsts; un Radītāja acīs nešķīsts bija tas, ko viņš darīja”, jo sacīts: “lēja sēklu uz zemes”. Garīgo pakāpienu kāpnes, pa kurām mēs sākam pacelties no mūsu pasaules līdz Bezgalības pasaulei, sastāv no 125 pakāpieniem (stāvokļiem), kuri dalās vēl vairums atsevišķos stāvokļos. Katrs stāvoklis sastāv no tilpnes un gaismas tajā.
Tāpēc, izejot no rakstītā Torā, ja es atrodos uz pakāpiena “Ers”, tad veicu darbību, dēvētu “sēklas liešana uz zemes”. Taču, ja atrodos uz pakāpiena “Jēkabs”, tad saskaņā ar šo pakāpienu veidoju trīs līnijas.
Tādējādi, lasot tekstu, nepieciešams saprast, ka dotajā stāvoklī cilvēks atrodas tēlā, dēvētā par Mozu vai Ārons, Ābrams vai Faraons, Bilams vai Balaks, – un izpilda katram no viņiem piemītošo darbību.
Runa iet par cilvēka iekšējiem stāvokļiem, kuri viņam jāiziet, saņemot iespaidu no savas “ļaunuma sākotnes” un gaismas, kura atgriež pie avota.
Viss šo tēlu, formu kopums, kurus viņš iegūst, pēc tam izveidojas kopējā Radītāja līdzības tēlā.
Visi grēcinieki un taisnie savienojas tajā, ar visiem tukšumiem (tilpnēm) no grēcinieku stāvokļiem un ar visiem labojumiem un atdeves piepildījumiem no taisno stāvokļiem. Tādā veidā cilvēks paceļas augšup, uz mūžību.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: