No kā bīstas dvēsele

Zoar, nodaļa Vaiehi, (Vayechi), 152. p.: Tajā pašā laikā rabīns Elazars ieraudzīja, ka nāves eņģelis aizgājis. Un sacīja (rabīns Elazars): “Nav nāves sprieduma rabīna Šimona vietā”. Rabīns Šimons teica rabīnam Elazaram: “Nāc un sāc nodarboties ar rabīnu Ichaku, jo redzu, ka viņš bīstas”.
Jautājums: Kāpēc dvēsele bīstas pacelties uz savu nākamo pakāpi? Ja tā redz savu izlaboto stāvokli, kāpēc tad tā bīstas atstāt esošo pakāpi?
Atbilde: Es neesmu tam gatavs – tādēļ bīstos. Kabalas zinātnē daudz runāts par trīsām Radītāja vaiga priekšā. Trīsas Radītaja priekšā – tā ir garīgā tilpne (kli, vēlme). Arī šeit – tas pats. Es bīstos, ka neesmu gatavs atrasties uz atdeves pakāpes stāvoklī, kurā atrodos patreiz ar saviem biedriem un skolotāju – rabīnu Šimonu. Jo rabīns Šimons atklājas mums kā skolotājs, ceļa pavadonis. Pieņemsim, ka skolotājs man piepeši teic, ka man, piemēram, jāizlec no lidmašīnas. Taču es baidos, neuzskatu, ka esmu uz to spējīgs. Tas ir pasaulīgs piemērs, egoistiskajās īpašībās. Taču garīgajā runa iet par atdeves īpašību – bailes vēl lielākas. Jo savā tekošajā stāvoklī es atklāju, ka neatrodos šajā īpašībā un man pietrūkst tam personīgie spēki.
Es nespēju saņemties spēkus kā materiālajā un izšķirties par nākamo soli. Garīgajā tā nenotiek un vienmēr rodas jautājums: vai es saņemšu šos spēkus, pareizāk sakot, vai spēšu tos pieprasīt? Tās ir bailes, trīsas – ļoti problemātisks stāvoklis. Trīsas – tas ir pirmais bauslis. Uz šī pamata es veidoju visu pārējo. Jo esmu atkarīgs no Radītāja, no augstākās gaismas, no apkārtējās gaismas, kuru saņemu. Cik daudz atdeves spēka viņš man nes – tādā līmenī arī atrodos. Tomēr, ja viņš man nenesīs šo spēku – tad tā man nebūs.
Kā varu tajā piedalīties? Cik lielā mērā varu pietuvināties citiem? Cik lielā mērā esmu uz to jau spējīgs? Šai “nāvei” (attiecībā pret manu egoismu) jānāk pie manis pakāpeniski. Man tā jāuztver un jāpārvērš sevī par dzīvību, kā sacīts: “Nāves eņģelis pārtop par dzīvības eņģeli”. Garīgās darbības (atdeve), kuras cilvēks vēl ir realizējis, viņam šķiet kā liels klupšanas akmens. Kad tu domā par piepildījumu – tas ir vēlams (mūsu egoismā), bet kad domā par izlabotu vēlmi (kli), kurā tas atklājas – rodas atšķirtības sajūta un bailes, vai esi uz to spējīgs?

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: