Kabalisti – par kabalistiem, 20.d.

Kabalas galvenie avoti
ARI darbi

Rabīns Īzaks (Ichaks) Luria strādāja un nodeva mums zināšanas, vairojot tās un pārspēja savus priekštečus. Ja es prastu runāt, tad svētītu to dienu, kad atklājās viņa gudrība, gandrīz kā Izraēlam (tiem, kuri vēlas garīgi laboties) Toras (labošanās metodika) dāvāšanas diena.
Nav vārdu, lai spētu paust viņa garīgā darba svarīgumu mums, jo bija slēgtas izzināšanas durvis ar drošām slēdzenēm, bet viņš atnāca un mums tās atvēra…
38 gadu vecumā ar savu gudrību viņš pārspēja visus priekštečus, sākot no ģēnijiem un līdz pat masām. Un visi zemes svētie vīri, draugi un viedā RAMA”Ka skolnieki, piecēlās un nostājās viņa priekšā kā skolnieki Rabīna priekšā. Visi turpmāko paaudžu viedie, līdz mūsdienām, visi, bez izņēmuma, pārstāja izmantot iepriekš uzrakstītās grāmatas un rakstus, vai tā būtu RAMA”Ka Kabala, Pirmējo Kabala, vai Gaonu Kabala (visi, kas dzīvoja un strādāja pirms ARI) un visu savu garīgo dzīvi veltīja saplūsmei ar viņa svēto gudrību.
Bāls Sulams. Priekšvārds grāmatai “Panim meirot”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: