Divi putni, kuri dzirdēja vēstnesi

Zoar, nodaļa Vaiehi (Vayechi), 136. p.: Viens putns dodas uz dienvidu pusi – tas, kurš izcēlies no Hohmas dzirksts, labās līnijas. Otrs putns dodas uz ziemeļu pusi – tas, kurš nāk no Binas dzirksts, kreisās līnijas. Viens dodas, kad iestājas diena, – tas, kurš nāk no Hohmas. Otrs, – kad diena dziest, uz vakarpusi – tas, kurš nāk no Binas. Katrs no tiem sauc un pasludina to, ko dzirdēja no vēstneša… no pusnakts saplūsmes gaismas…
Šeit iet runa par cilvēka iekšējiem stāvokļiem tajā laikā, kad viņš nodarbojas ar pašanalīzi un iziet dažādus procesus: noskaidro sevī trīs līnijas, cik lielā mērā viņš atrodas labajā līnijā, kreisajā vai vidū, sabalansēti.
“Diena’ un “nakts” atnāk no ārpuses. Mēs vienmēr atrodamies gaismā un mūsu kelim sadalītas vairums veidos, kuros mēs sajūtam labo pusi, kreiso un vidus daļu, augšpusi, lejpusi, visus virzienus un laikus. Dalījums uz iekšējām un ārējām kelim sniedz mums attāluma un telpas sajūtu: tuvā un tālā, vēlmju dalījumu uz “sakni-dvēseli-ķermeni-ietērpu-mājām”. Visas tādas īpatnības, kā arī: diena, nakts, rīts, vakars, dažādi diennakts laiki – tas ir process, kurš nāk ar mūsu vēlmi. Jo izņemot to, mums nekā cita nav! Šī vēlme, daloties vairums veidos un pastāvīgi atklājot mums jaunas, dod mums norisošo izmaiņu sajūtu – laikā un telpā, stāvokļos, kuri atnāk. Mēs iedalām tos četros uztveres veidos: “Pasaule-gads-dvēsele” un realitātes esamība. Visas šīs izmaiņas norisinās mūsu iekšienē, mūsu labošanās rezultātā, jo izņemot mūs, viss atrodas absolūtā mierā. Tikai rešimot attīstās ķēdes veidā un atklājas: “savā laikā” (beito), vai arī “ahišena”, – kad mēs sākam tos steidzināt un paātrinām laiku. Tāpēc “atlidojušie putni”, “nakts”, “diena”, “rīts”, “vakars”, visi līmeņi: “sakne-dvēsele-ķermenis-ietērps-mājas” un realitātes esamība – tas viss tiek sajusts cilvēka iekšienē, viņa vēlmē. Tomēr man šķiet, ka apkārt ir cilvēku pilna pasaule, viss rosās un dzīve rit, un no manis atkarīgs tikai viens – kādus soļus izdarīšu pareizās realitātes virzienā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: