Pēdējās trimdas beigās

Zoar, nodaļa “Vaikra” (Vayikra), 80. p.: Atnākot pie izraidītās ķēniņienes, ķēniņš redzēja, ka viņa guļ pīšļos. Ja jūs būtu redzējuši cienību, izrādītu viņai tajā laikā un ķēniņa lūgumus viņas priekšā, līdz paņēma ķēniņš viņu aiz rokām un pacēla. Viņš atveda viņu uz savu pili un zvērēja, ka nekad vairs nešķirsies un neattālināsies no viņas. Katrreiz notiek arvien lielākas šķelšanās, reālākas trimdas. Pēdējo trimdu nav iespējams pat salīdzināt ar iepriekšējām. Jo starpība starp tām – ļaunuma atklāšanā, egoistiskās vēlmes (avijut) slāņa atklāšanā līmeņos alef (ego – 1), bet (ego – 2), gimel (ego 3) un dalet (ego – 4). Pēdējā trimdā atklājās ego – 4, bet visas iepriekšējās trimdas bija tikai sagatavošanās tai. Jo tieši ego – 4 nepieciešams izlabot. Visas pārējās trimdas un visi pārējie ego līmeņi neeksistē paši par sevi – tāpat kā nedzīvajam, augu un dzīvnieku līmeņiem jāeksistē tikai tam nolūkam, lai novestu pie cilvēku sugas izveides, ego – 4. Tāpat arī 4. vēlmes attīstības līmenis, Malhut, nespēj atklāties bez līmeņiem 0, 1, 2, 3. Taču mērķis – Malhut tieši 4. līmenī, un tajā tiek veiktas visas labošanas. Tāpēc tā ir pēdējā trimda – īpaša, kura savā vēlmē baudīt atbilst līmenim “cilvēks”. Tieši tajā atklājas vajadzības, centieni, vēlmes un Radītāja mērķi attiecībā pret visiem radījumiem, ietverot arī līmeņus 0, 1, 2, 3 – ko Viņš vēlas no tiem. Tāpat arī šī 4., pēdējā trimda, dalās, savukārt, uz apakšlīmeņiem, nedzīvo, augu, dzīvnieku un cilvēka. Tas aizsākās pirms 2000 gadiem, bet tikai tagad mēs ieejam 4., 4. trimdas cilvēka līmenī, kad šajā cilvēka līmenī atklājas piepildījuma trūkums – tā ir depresijas izplatīšanās, ģimenes sabrukums, audzināšanas krīze – viss, kas attiecas uz līmeni “cilvēks”.
Galvenā problēma vairs nav bads (dzīvnieku līmenis), bet tieši iekšējās problēmas cilvēka līmenī, kas nenotika iepriekšējos stāvokļos. Tādējādi ķēniņš izraidīja ķēniņieni uz ilgstošu laiku uz tālām zemēm. Taču lai dotu iespēju iziet no tāda krituma un lai iziešana novestu pie saiknes ar Viņu, Viņš pats parādās sašķeltā stāvoklī un pakāpeniski to atklāj. Ķēniņiene guļ pīšļos, bet Ķēniņam viņas priekšā jāatklājas tieši tādā stāvoklī.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: