Kabalisti – par kabalistiem, 10. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Iet kabalistu ceļus.
Tieši tāpēc cilvēkam dota brīva izvēle (un tikai tajā, bet visas pārējās darbības viņa dzīvē atkarīgas tikai no tā, ja viņš pats realizē savu brīvo gribu), vai doties uz vietu, kur atrodas taisnie (tie, kuri ar savu labošanos vēlas attaisnot Radītāju) un (spītējot savam zemes saprātam) pakļauties to vadībai. Tad (ja anulēs sevi viņu priekšā) viņš saņems no tiem spēkus (atdevi un mīlestību), kuri trūkst viņa personīgajai (egoistiskajai) dabai. Tajā ir labums, jo taisnie ielikti visās paaudzēs, lai katrā paaudzē būtu pie kā vērsties un piestiprināties, un saņemt no tiem spēkus, kuri nepieciešami, lai paceltos augšup līdz taisnā pakāpei.
Pateicoties tam (mācoties no taisnajiem dot un mīlēt), arī pats cilvēks pēc tam kļūst par taisno (un viņam, savukārt, jānodod savi spēki skolniekiem).
Bāls Sulams. Šamati. 99. “Grēcinieks vai taisnais – nav sacīts”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: