Kabalisti – par kabalistiem, 7. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kas ir kabalists?
Dižo taisno dvēselēs (tie, kuri pielīdzinājušies Radītājam atdeves īpašībā) ir viss: viss labais un ļaunais (viņu ļaunais izlabots uz labo un ļaunums, visas pasaules egoisms, kuru viņi labo), un viņi cieš par visu (iekļauj sevī visas neizlabotās vēlmes pasaulē, lai sagatavotu tās labošanai ar šo vēlmju īpašnieku palīdzību), un saņem baudu (augstāko izpratni), kad pārvērš (izlabo ietverot sevī) visu ļaunumu – par labumu.
Rabīns Kūks. Orot Kodeš 3., 153.
Nav tādas paaudzes, kurā nebūtu izredzētās personības (jehidei sgula), uz kurām atdusas Radītāja gars, kurām atklājas pravietis Elija un apmāca Toras noslēpumiem.
(Šeit tiek runāts par īpašām personībām, kurām Radītāja izzināšana bija pieejama pat galuta periodā – izraidīšana no garīgajām īpašībām un aizliegums tās izzināt, bet mūsdienās, izejot no galuta, šī izzināšana pieejama visiem).
Rabīns Haims Vitals. Ievads grāmatai “Ec Haim”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: