Kabalisti – par kabalistiem, 6. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kas ir kabalists?
Kļūst saprotams, kāda vērtība (sevišķa īpašība un zināšanas, sirds un saprāts) ir cilvēkam, kurš izpelnījies no jauna saplūšanu ar Radītāju.
Tas nozīmē, ka viņš izpelnījās līdzību Radītāja īpašībām ar to, ka ar Toras spēku (labojošās gaismas) pārvērta iezīmogoto viņā, (egoistisko) vēlmi saņemt, kura arī bija tas, kas atdalīja viņu no Radītāja būtības (absolūtā labestība, atdeve), uz pretējo un izveidoja no tā (tieši no paša egoisma) vēlmi dot.
Visas viņa darbības tagad virzītas uz atdevi un laba darīšanu tuvākiem (ar to līdzinās Radītājam). Ar to, ka ar īpašībām pielīdzinājās Radītājam, viņš līdzinās orgānam, kurš tika kādreiz nogriezts no ķermeņa, bet atgriezās un no jauna savienojās ar ķermeni. Tādējādi no jauna zina ķermeņa domas, kā zināja tās līdz tam, kad atdalījās no ķermeņa.
Tāpat arī dvēsele (punkts katra sirdī, proti, tieksme pēc Radītāja tajā brīdī, kad šis punkts atmostas cilvēkā): pēc tam, kad ieguvusi (izlabojot sevi ar gaismu) līdzību ar Radītāju (sākotnējās saņemšanas īpašības vietā ieguva atdeves īpašību), tā atgriežas (pie saiknes ar Radītāju vienā veselumā) un no jauna zina Viņa domas (kā savas, jo sasniedza saplūsmi ar Viņu), kā zināja līdz tam, kad bija atdalīta no Viņa, dēļ (ko tā atklāja) vēlmes saņemt īpašību atšķirību (no gaismas, Radītāja īpašībām). Tad cilvēkā piepildās sacītais: “Izzini Radītāju, tavu tēvu”, jo tad izpelnas absolūtas zināšanas – izprot Radītāja prātu un izpelnas visu Toras noslēpumu atklāšanos, jo Radītāja domas arī ir Toras noslēpumi.
(Par noslēpumiem tiek dēvētas Radītāja vēlmes un domas, jo slēptas no cilvēka īpašību atšķirības dēļ un kļūst cilvēkam pieejamas atkarībā no viņa un Radītāja īpašību līdzības mēra).
Bāls Sulams. “Raksts Grāmatas “Zoar” nobeigumam”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: