Garīgā “tamaguči” darba princips

Jautājums: Pēc kāda principa darbojas “stimulators” – jautājumu sistēma, kuru vēlamies tagad izmantot darbā?
Atbilde: Pastāv likums – katrā apvienībā ietverts augstākais spēks. Kā sacīts: “Nav iespējams ieņemt pilsētu, kas aizsargāta ar tās grēcinieku vienotību kā ar apkārtmūri.”. Proti, pilsēta pilna ar grēciniekiem, bet ja tie ir apvienojušies, tad tos aizsargā augstākais spēks, kurš eksistē viņos pretējā formā, kā “nešķīstais spēks”. Tomēr to nav iespējams uzvarēt – jo tas ir Radītāja spēks, tikai izmantots pretējā veidā.
Mēs vēlamies izmantot to pašu principu: ja mēs kopā rūpējamies par kaut ko, apvienojot savas vēlmes, tad šīs kopējās rūpes rada kaut kādu virtuālu telpu, kaut kādā konkrētā ārējā izpausmē: jautājumi, atbildes, klipi, mūzika – kaut kāds sabiedriskais tīkls, kur varu ieiet un tas sāks uz mani iedarboties. Bez tam, mēs ieguldam tajā visas mūsu cerības un ticību uz nākotni, visas sirds ilgas. Tas pievelk augstāko spēku, kurš spēj noturēt šo sistēmu, pateicoties mūsu savienībai. Tagad iedomājies, ka tur ieiet 100 tūkstoši cilvēku! – cik lielā mērā tas uz tevi iedarbosies? Tas ir ne tikai 100. 000 reižu lielāks spēks! Tas ir apvienošanās un vienotības spēks, kura iekšienē ietverts augstākais spēks. Par to nedrīkst aizmirst. Tad no augšienes uz mums sāk iedarboties Radītājs un atklājas mums. Patiesībā, garīgajā nav nekādas augšas-lejas – Tas atrodas mūsos! Visa šī mūsu garīgā nākotne atrodas “tamaguči”, “stimulatorā”, un katrs var rast no tā labumu. Es ienācu – un sajutu triecienu. Domāju, ja jūs būsiet jūtīgāki un attieksieties nevis ar noniecinājumu, bet ar maigu uzmanību, jūs sajutīsiet tā ietekmi. Šis stimulators strādā pēc principa, kurš darbojas arī mūsu pasaulē, egoismā, – kā vesels pulks, brigāde, mafija, jebkura stabila cilvēku apvienība. Saskaņā ar kabalas principiem, tas pievelk tiem augstāko spēku – jo mēs taču vēlamies apvienoties kā viens cilvēks, lai sasniegtu atdeves īpašību. Es vēlos kā atbildi saņemt reakciju no šīs sistēmas, lai tā uz mani iedarbotos. Es aizpildu atbildes uz jautājumiem nevis tāpat vien, bet ar nolūku, lai tas uz mani iedarbotos. Es pievienoju šai virtuālajai telpai – grupas spēku, kuras darbības ietekmē vēlos mainīties. Tad tas uz mani patiešām iedarbosies! Jo citādi, kāda tad vēl ir iespēja parādīt savu sabiedrību un paust savu attieksmi pret citiem? Šeit mums ir iespēja tai piešķirt formu: ieraudzīt, reaģēt, nodibināt kontaktu ar to, kas tiks nosaukts par manu sabiedrību, apkārtni.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: