Monthly Archives: septembris 2010

Izprast Bāla Sulama dižumu

Jautājums: Dodiet mums padomu, kā sekot Bāla Sulama metodikai, lai sasniegtu mērķi visātrākajā veidā?
Atbilde: Mēs praktiski jau esam apguvuši visu, ko uzrakstījis Bāls Sulams un viņa metodiku. Nepieciešams tikai to realizēt. Esam izpelnījušies iepazīties ar šo cilvēku, šo dvēseli, ar viņa dzīves darbu. Mēs dzīvojam ar viņa domām, atrodamies viņa uzbūvētās “ēkas” iekšienē. Kabalas zinātne attīstās, jo attīstās dvēseles. Arvien vairāk dvēseļu nonāk pie labošanās beigu etapa, tam pietuvojas, lai sevi realizētu. (vairāk…)

Kvantu fizika un kabala

Jautājums: Kur notiek kvantu fizikas un kabalas saplūsme, par ko Jūs tik bieži runājat?
Atbilde: Kvantu mehānika eksperimentu rezultātā bija spiesta pieslēgt novērojumu rezultātam novērotāju, pieņemt to faktu, ka notiekošais, sajūtamais, atkarīgs no novērojamā un novērotāja un nenotiek pats par sevi, bet atkarīgs no tā, kas novēro, kā novēro un vispār, vai kāds novēro. (vairāk…)

Cilvēka dzimšanas diena

Radītājs iesāka universa radīšanu no stāvokļa, kurš dēvēts “Pirmā diena”. Sestajā dienā, tas ir, pēc sešām procedūrām veiktām ar pirmo radījumu (vēlmi), tika radīts cilvēks, vēlmes īpašais veids. Šo dienu mēs svinam kā jaunā gada sākumu, Roš Ašana – izmaiņu sākums. (vairāk…)

Starp Malhut un Binu

Zoar, nodaļa “Vaiehi” (Vayechi), 210. p.: Cik nozīmīgi ir svētā Ķēniņa darbi – jo ar darbiem, kuri tiek veikti lejā, [cilvēki] saista sevi ar augstākajiem darbiem, kuri atrodas augšā, tas ir, saknēs, jo katrai lietai lejā šajā pasaulē ir sakne augšienē augstākajās pasaulēs. Un kad lejā veic ar tām darbību, attiecīgi atmostas darbība augšienē, to saknēs augstākajās pasaulēs. (vairāk…)

Vēlmju pasaule

Zoar stāsta par “nākošo pasauli” un “šo pasauli”, bet nedomājiet, ka runa iet par mūsu materiālo pasauli. Zoar nevienu vārdu nerunā par fiziskajiem ķermeņiem un mums sajūtamo pasauli. Viss, kas ar mums notiek, garīgajā vispār netiek ņemts vērā. Viss, kas norisinās vēlmē saņemt sevis dēļ nedzīvajā, augu, dzīvnieku līmeņos – Kabalā netiek aprakstīts, jo nav izlabojams. Labojamas ir tikai cilvēku attiecības, lai panāktu savstarpējo vienotību un vienotību ar Radītāju. Kad Zoarā rakstīts “šī pasaule”, it kā šķiet fiziskas darbības, cilvēki, – ar to tiek domāti vēlmes dažādie veidi cilvēkā. Kabala nodarbojas tikai ar vēlmju labošanu. Radītājs radīja vēlmi, un to Viņš vēlas novest līdz savai līdzībai. (vairāk…)

Aiz sevis paceļot augšup visu pasauli

Viss, ko sajūtam mūsu realitātē – pozitīvo vai negatīvo, – paredzēts tam, lai noformētu mūs uz pakāpienu kāpnēm. Nepastāv nekas, kas nebūtu radīts šim mērķim un eksistētu pats par sevi. Viss, kur paveramies – tūkstoši objektu, darbību, spēku, kas atrodas man apkārt šajā pasaulē, eksistē tikai un vienīgi tam, lai es varētu pacelties pa manas garīgās attīstības kāpnēm. Visu man apkārt esošo, apzināti vai zemapziņā, es iekļauju sevī un ar tā palīdzību virzos augšup. (vairāk…)

Kabalisti – par kabalistiem, 27.d.

Piezīmes iekavās – manas.
Iet kabalistu ceļus

Radītāja noslēpumu dziļumus nav iespējams izprast ar cilvēcisko saprātu, bet tikai saskaņā ar kabalu no dižiem cilvēkiem, kuru dvēselēs nonāca Radītāja gaisma. Un kad studējam viņu sacīto, sevi pareizi sagatavojot(attiecīgi viņu izpratnei), atnāk iekšējais pieņēmums un pārceļ šos jēdzienus sirdī, līdz tie iedzīvinās mūsos, līdzīgi parastā dabiskā saprāta jēdzieniem. Kā palīgs mums pastāvīgi jāpievelk šī zinātne, patiesais kabalas spēks un tad šīs lietas taps gaišas un priecējošas, kā to dāvāšanas laikā Sinaja kalnā, katram cilvēkam atbilstoši viņa līmenim.
Rabīns Kūks, Orot Kodeš 1, 85. p., 102. lpp.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par kabalistiem, 26.d.

Piezīmes iekavās – manas.
Iet kabalistu ceļus

Lietu kārtība tāda, ka pat pašās vienkāršākajās lietās mēs nespējam spert soli vai pakustināt ar pirkstu bez kabalistu palīdzības. Nolieksim galvas viņu priekšā, un tad atvērsies mūsu acis. “Audzināšanas grāmata” (Sefer a-Hinuh), nodaļa “Truma”. Kaut gan kabalisti mums mantojumā atstājuši savu kabalas mācību, un turpina mūs pavadīt kā uzticīgi vadātāji, kuri norāda ceļu, līdzās tam viņi māca mūs apgūt to pašu ceļu, kurā paši izpelnījās apgaismību. Kad sapratīsim, tad iegūsim tādu pašu gudrību, kāda piemīt viņiem un sasniegsim patieso reālo pamatu, uz kura izveidosim brīnišķīgu un mūžīgu veidojumu.
Bāls Sulams “Iegaumēšanas brīnišķā vērtība”

Avots krievu valodā

Kabalisti – par kabalistiem, 25. d.

Piezīmes iekavās – manas.
Galvenie kabalas avoti
Bāla Sulama komentārs ARI darbiem un Zoar Grāmatai
Kuram gan citam zināt, ja ne man, ka neesmu vispār cienīgs būt pat par sūtni, kurš klāsta par tādu noslēpumu atklāšanu, nerunājot jau par to, lai izprastu tos līdz pašām saknēm. Kāpēc tad Radītājs man to visu noteica darīt? Tikai tāpēc, ka paaudze to izpelnījusies, jo tā ir pēdējā paaudze, kura atrodas uz pilnīgas atpestīšanās sliekšņa un kura izpelnījusies Mašiaha šofara pirmās skaņas, kuru būtība – atklāt slēpto.
Bāls Sulams “Mašiaha šofars”

Avots krievu valodā

Kabalisti – par kabalas zinātnes būtību

Kas ir kabalas zinātnes pamats?
Kabalas zinātnes mērķis ir izzināt Augstāko vadību: kādam nolūkam Radītājs radījis visus šos veidojumus, ko Viņš vēlas no tiem, un ar ko rezultātā beigsies viss pasaules riņķojums.
Ramhals, “138 gudrības atklājumi”, 30. p. (138 Pithei Hohma, 30. p.)

Avots krievu valodā