Taisnais – tas, kurš attaisno Radītāju

Ar cilvēces attīstību mūsu materiālā dzīve kļūst aizvien komfortablāka, bet cilvēks mūsos jūt sevi aizvien iztukšotāks. Tad tiekam dēvēti par “grēciniekiem”, – jo sajūtot ciešanas nenovēršami vainojam tajā Radītāju. Tikai redzot, ka Radītājs nes mums baudu, mēs varam Viņu attaisnot, kā sacījuši viedie: “Taisnais ir tas, kurš attaisno Radītāju, proti, teic, ka Tas vada pasauli taisnīgi”.
Tas ir, mums nepieciešams izlabot sevi tā, lai sajustu, ka augstākais spēks, kurš mūs vada, nes mums labu, nevis ļaunu, kuru sajūtam šodien. Visa mūsu dzīve dalās divās daļās: dzīvnieciskā ķermeņa dzīve un cilvēka dzīve, kā apkārt esošās sabiedrības sociuma daļas. Un mēs varam sevi izlabot tā, lai it visā sajustu savu dzīvi pilnīgu. Tāds cilvēks, kurš izlabojis savu uztveri, tiks dēvēts par taisno, jo attaisnos Radītāju, redzot Viņa labestīgo vadību. Šī vadība sākotnēji bija labestīga un taisnīga, bet esam radīti par egoistiem un visu uztveram negatīvi, ar mīnus zīmi – no mums apkārt esošā atdeves pozitīvā lauka, Radītāja, jo esam viņam pretstatā.
Mūsu uzdevums izlabot sevi un izveidot pozitīvu uztveri. Tā strādājot mēs arvien vairāk paplašinām savu uztveri no maza “plusa” – līdz lielākam, kamēr tas nepārtaps par tādu pašu bezgalīgu plusu kā pats Radītājs.


Šīs manas pietuvināšanās pakāpes Viņam, kas ļauj sajust viņa pasaules vadību kā labu gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā izpausmē, pēc lieluma un spēka – arī ir augšupejas pakāpieni, “taisnprātīguma” pakāpieni.
Bāls Sulams vēstulē (Nr.59) raksta, ka “taisnais jūt nepārtrauktu baudu, pateicoties par to Radītājam, kurš radījis viņam tādu labsirdīgu un priekpilnu pasauli”. Proti, nav iespējams, lai es justos slikti un līdzās tam attaisnotu Radītāju! Kabala neaicina ievērot kaut kādus ierobežojumus. Viss tiek nosacīts tikai ar cilvēka sajūtām, sirds dziļumā. Ja viņam ir slikti – viņš neizbēgami zākās Radītāju, bet ja labi – svētīs. Tādēļ mums jāizlabo sevi tā, lai sajustu visu Viņa labestību un atdevi un tad mēs neapšaubāmi kļūsim par taisnajiem. Taisnais – tas nav tas, kurš pazemīgi pieņem ciešanas – bet tas, kurš sevi izlabojis, lai sajustu patiesību!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: