Kļūsti sevis paša Radītājs!

Jautājums: Kas palīdzēs mums lūkoties uz grupu tā, lai biedros redzētu tikai labās īpašības, nevis trūkumus?
Atbilde: Grupa – tas ir kā palielināmais stikls vai brilles, bez kurām nav iespējams ieraudzīt Radītāju. Es Viņu ieraudzīšu tikai tad, ja skatīšos caur grupu. Tā ir mana garīgā tilpne un instruments Radītāja atklāšanai.
Šeit palīdzēs tikai mīlestība… Mīlestība apslāpē mūsu ego, un tas sāk darboties pretējā formā – it kā vēlme baudīt, kuru izmanto atdeves dēļ. Tāpēc tikai attieksme nosaka visu – mūsu biedru svarīguma novērtējums. Ikdienas dzīvē, kad cilvēks izvirza sev egoistisku mērķi: vienā vietā strādā, citā – saņem algu un pērk kaut ko trešo – tas viss nesavienojas viens ar otru. Garīgajā – viss apvienojas iekšienē, vienā vietā: gan pūles, gan atalgojums un pats mērķis, un rezultāts – tas viss viena veseluma daļas. Tādēļ mums tik grūti, jo esam pieraduši, ka materiālajā pasaulē viss atrodas šķirti. Tomēr jāsaprot, ka es un biedrs, es un Radītājs, man attāli cilvēki un tuvi, mazi attiecībā pret mani un lieli, līdzīgie man – tas viss sastāda manu garīgo “kli”, kuras iekšienē es atklāju visu, pat sevi pašu!
Kamēr neatklāšu šo kli – es vēl pat neeksistēšu! Tas nebūšu es, bet nepārtraukts māns, kaut kāds egoisma gabals, ar kuru pagaidām sevi identificēju. Kad atklājam, kas tiek izprasts kā kopējā dvēsele, – proti, grupa, tur, tās iekšienē, mēs atklājam pašus sevi un atklājam visu. Patreiz man ir tikai šķelšanās, samazinājuma, attālināšanās punkts, kurš atrodas ārpus garīgā, ārpus Radītāja. Mums dota sajūta, ka atrodamies ārpus patiesās realitātes, kaut kādā sapnī, šķietamā pasaulē. Ja atrodoties šajā sapnī, es spēšu no tā izveidot patieso realitāti, kuras iekšienē iekļauta sabiedrība, Radītājs un patiesais “es” – tad spēšu tajā ieiet! Taču patreiz es tikai iztēlojos savu dzīvi. Visa šī nākamā realitāte – grupa, kura man jāizveido. Es pats veidoju savu garīgo pasauli, savu dvēseli. Jo tā arī ir mana dvēsele, kuru veidoju no šīs šķietamās, iluzorās realitātes, no sapņa, kurā mani iegremdējuši, lai es kļūtu sevis paša Radītājs! Tad es, grupa un Radītājs – savienojamies kopā un nonākam pie absolūtas vienotības un saplūsmes.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: