Kabalisti – par kabalistiem, 5.d.

Piezīmes iekavās – manas.
Kas ir kabalists?
Tomēr vārda “garīgais” (atdeves īpašība) būtībai nav nekāda sakara ar filozofiju (jo tā nenodarbojas ar cilvēka labošanu, bet paši filozofi prāto balstoties uz savu egoistisko īpašību principiem), jo kā gan iespējams apspriest to, ko nekad nav redzējuši un sajutuši. (Jo sajūt tikai pasaulīgo īpašību ietvaros, bet garīgais tiek izzināts atrodoties atdeves īpašībā, kura pretstatā pasaulīgajai, egoistiskajai). Ar ko tas ir pamatots (viņu apliecinājums, ka viņi izprot garīgo)? (Saprotams, ka tikai izejot no viņu pilnīgās gara tumsības!) Tomēr, ja pastāv kaut kāds (patiess) definējums, kurš ļauj atšķirt un atdalīt garīgo no materiālā, tad formulēt to neviens nevar, izņemot tos, kuri kādreiz sasnieguši garīgo un to sajutuši (tāpēc precīzi zina, ko nozīmē gan materiālais, gan garīgais), – un tie ir īstie kabalisti (kuri, atrodoties mūsu pasaulē, sasnieguši arī garīgo pasauli). Tāpēc mums (lai tiktu skaidrībā pat par mūsu pasauli, saprastu, ar kādu nolūku šeit atrodamies, kā pareizi dzīvot) ir nepieciešama Kabalas zinātne.
Bāls Sulams “Kabala un filozofija”.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: