Kad pārņem faraona jautājumi

Jautājums: Ko sev atbildēt, ja pārņem faraona jautājumi?
Atbilde: Reliģiozs cilvēks nenodarbina sevi ar tādiem jautājumiem, viņš apmierinās ar to, ka saņem zinības apgūstot Toru. Cilvēks, kurš apgūst kabalu, visu laiku pārbauda: kamdēļ es to daru, kur atrodos, kad sasniegšu radījuma mērķi? – Tas ir, pastāvīgi atrodas iekšējās analīzes stāvoklī. Apkārtne, kura atrodas viņam līdzās, arī atrodas tādos pašos noskaidrojumos un ietekmē viņu. Pie tam, ne tikai cilvēki, kuri atrodas viņam tieši apkārt – bet visa pasaules sabiedrība, tūkstoši cilvēku visā pasaulē, kuri apgūst kabalu un domā vienā virzienā. Viņi visi virzās sinhroni, it kā ar stipru vēju strauji pacelti augšup, kā ar cunami viļņiem, kuri nāk viens aiz otra.
Tādējādi katrs nonāk līdz jautājumiem: “Kas ir Viņš?’ – “Kas ir Radītājs, lai es klausītu Viņa balsij?”. Kam es to visu daru? Un  – “Ko tev dod šis darbs?” – proti, kādēļ es to visu daru? Lai sasniegtu atdevi? Un ko man tas dos?
Tie ir faraona jautājumi, mūsu ego un jautājumi ļoti pareizi un pamatoti. Zoar Grāmatā rakstīts, ka faraons bija gudrāks par visiem, un Ēģiptē bija sakoncentrēta vislielākā gudrība. Faraons pauž no sevis garīgo tilpni, visu vēlmi, kuru radījis Radītājs. Tāpēc, kad Radītājs vēlas pietuvināt Sev cilvēku (Mozus un Izraēlas tauta), viņš teic: “Iesim pie faraona!”.
No kurienes vēl tu ņemsi vēlmes, kā atklāsi, kas tu tāds esi? Tikai atnākot pie faraona! Radītājs teic: “Es pats iešu kopā ar tevi”. It kā tiem nebūtu izvēles, viņiem jāgriežas pie faraona – un no viņa jāpaņem egoistiskās vēlmes spēki, bez kuriem nav iespējams virzīties uz priekšu. No kurienes vēl ņemt gudrību – tikai no faraona, no gudrības gaismas, Hohmas gaismas, kura atrodas šajās vēlmēs.Tāpēc tas ir labi, ka mūsos mostas faraona jautājumi, ar tiem tikai jāstrādā.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: