Mašiaha valstība – labošanās idejas

No Bāla Sulama raksta “Priekšvārds grāmatai Panim Meirot”: Izproti viedo sacīto: “Dāvida dēls nāks vienīgi taj paaudzē, kurā būs tikai taisnie vai tikai grēcinieki”. Tādējādi svarīgi saprast, ka atpestīšana un Mašiaha atnākšana, kuru patreiz gaidām, nozīmē izzināšanas pilnības sasniegšanu, kā sacīts: “Un nemācīs vairs cilvēks cilvēku izzināt Radītāju, jo visi Mani zinās”. Un kad iegūs Izraēlas dēli pilnīgu izpratni, pārpildīsies zinību avoti un izplūdīs pāri Izraēlas robežai pie visām pasaules tautām, kā sacīts: “Un piepildīsies zeme ar Radītāja zinību”, “un atnāks pie Radītāja un Viņa labumiem”.
Katram jāsaniedz pakāpe, kura dēvēta “Mašiahs”. To var sasniegt tikai izplatot zināšanas par Radītāju, proti, izplatot Kabalu pasaulē un starp tautām. Tā nav Izraēlas tautas vara, bet cilvēka dabas labošanas izplatīšanas ideja, kura tiks apzināta un aptvers visu cilvēci. To arī dēvē “ķēniņš Mašiahs” – ķēniņa valsts Isra-el, nolūks ar īpašību līdzību sasniegt līdzību ar Radītāju, kad visi vienkopus savienojas savstarpējā atdevē un atklāj tajā augstāko spēku un mūžīgu dzīvi.
Šis darbs jāpilda katram cilvēkam. Tomēr par tā izpildi atbildīga cilvēku grupa, kura saņēmusi šo labošanās metodiku vēl Senajā Bābelē. Šī grupa, dēvēta par Izraēlas tautu, pagātnē jau izgājusi labošanos, nokrita pie pārējiem “babiloniešiem”, sajaucās ar tiem un tai pirmajai jāveic labošanās, jo tajā atrodas iepriekšējo izlaboto stāvokļu ieraksts. Labošanās izplatīšana pasaulē tiek dēvēta par Mašiaha laiku.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed