Tavs liktenis laimīgs…

Zoar, nodaļa “Leh leha” (Lech-Lecha), 356. p.: “Radītāja Tora ir absolūta”, jo tajā ir viss. Ar laimīgu likteni apveltīts tas, kurš nodarbojas ar Toru un nešķiras no tās.
Jo ikviens, kurš šķiras no Toras pat uz stundu, – it kā šķiras no dzīves pasaulē. Sacīts: “Viņš – dzīve tava un tavs laimīgais mūžs”. Un sacīts: “Tie darīs laimīgu tavu mūžu, vairos dzīves gadus un mieru”.
Kabalas zinātnē mēs apgūstam visa radījuma divas sastāvdaļas – gaismu un vēlmi. Gaisma iedarbojas uz vēlmi, bet vēlme – tikai gaismas ietekmes rezultāts uz to, kā sacīts: “Gaisma virza vēlmes”. Vispārējā gaisma, dēvēta “Radītājs” (Kadoš-Baruh-Hu), bezgalības gaisma, virza visu vēlmes attīstības procesu – daudzveidīgajos stāvokļos, pakāpeniski, cēloņu un seku kārtībā – pretim līdzībai Sev, lai vēlme, kaut arī radīta kā “kaut kas no nekā”, sasniegtu tādu pašu stāvokli kā gaisma – “esošais no esošā”. Darbības, kuras veido vēlme baudīt šī ceļa etapos, lai pielīdzinātos gaismai, atdeves īpašībai, tiek dēvētas “noskaidrošanas”, “labošanās”, “piepildījumi” un to mērķis – “saplūsmes” (zivugim”). “Saplūsme” – nozīmē daļēju vai pilnīgu (visu labošanos beigās) līdzību gaismai. Šajās saplūsmēs realizējas saikne starp “vēlmi baudīt ar nolūku dot” un gaismu, atdeves īpašību.
Visas mūsu darbības tiek dēvētas par garīgo darbu, kura procesā mūsu vēlme ar nolūka dot palīdzību, sasniedz vismaz kaut kādu līdzību gaismai, saplūsmi ar gaismu – līdz sasniedz pašu augstāko saplūšanu, dēvētu par absolūtu labošanos.

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: