“Baroties” no Bāla Sulama un Rabaša mācības

Jautājums: Ko Bāls Sulams pielika klāt dvēseles labošani, kuru uzsāka ARI?
Atbilde: ARI pats neko nerakstīja. Rakstīja viņa skolnieks Marhu (Haims Vitals), un viņa pieraksti tika publicēti trīs paaudžu garumā pēc ARI nāves.
Bāls Sulams paskaidroja un sistematizēja visu ARI mācību. Līdz viņam ARI mācība bija nesakārtota, tāpēc to nebija iespējams apgūt. Daudzi, kuri sāka studēt ARI, pārgāja pie Ramaka darbu studijām.Es pats mācījos pēc Ramaka darbiem, līdz atklāju sev Bālu Sulamu. Es redzēju vairums kabalistu, kuri ARI darbu vietā apguva Ramaka darbus, jo viņa grāmatās viss saprotams, sakārtots. ARI darbi nebija sakārtoti. Bāls Sulams sistematizēja, detalizēja, paskaidroja un noformēja tos: trīs līnijas, 1. un 2. Samazinājums, Radītājs un radījums, pasauļu, sfirot, parcufim, NARANHA”J, KAHA”B, ZO”N noteikšana, tāpat radīja augstāko pasauļu zīmējumu krājumu – grāmatu Aelan.
Kaut gan iztrūkst dažas daļas, kuras viņš būtu varējis vēl sakārtot (Adam Rišon, nešķīstās pasaules BEA), tomēr, acīmredzams, viņš nevēlējās ar to nodarboties. Ja nebūtu Bāla Sulama, nebūtu ARI mācības. Bez viņa nebūtu iespējams saprast ARI.Šodien lasot citu kabalistu darbus, tu saproti viņus tāpēc, ka esi pazīstams ar Bāla Sulama darbiem. Bez viņa tu sapītos.Lai ko tu ņemtu – hasidut, Ramaka, Agras grāmatas – tu saproti tās tikai tāpēc, ka esi mācījies Bāla Sulama darbus. Bez Rabaša rakstiem mēs nespētu saprast, ko no mums vēlas, kas ir Radītāja darbs.Bez šiem diviem kabalistiem, kuri viens otru papildina, Rabašs papildina savu tēvu, mums nebūtu pareizas pieejas labošanās metodei.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: