Īstenība – starp divām pasaulēm

Cilvēks rīkojas ieraduma vadīts, sajūtot un pieņemot tikai to, pie kā pieradis. Bet viss neierastais paiet mums garām, paliekot netverams. Mēs neapzināti noniecinam visu jauno pirms vēl to sajūtam, apzināmies. Tāpēc mums tik sarežģīti sastapties ar garīgo! Mēs dzīvojam pasaulē, kuru izvēlamies no mums apkārt esošās bezgalības pasaules, izvēloties ierasto, zināmo. Lai paplašinātu mūsu pasauli ar atdeves pasauli, mums “ar ticību, kas augstāka par zināšanām” nevis jāatgrūž, bet jāpieņem “antipasaules” atdeves stāvokļi, īpašības, vēlmes, domas un darbības.
Šim nolūkam nepieciešams apvienot sevī divas pretējās pakāpes: apzināties savu tekošo egoistisko stāvokli, atdeves īpašības, proti, augstākās pakāpes zemāko pakāpienu. Atrodoties starp šīm pakāpēm, līksmot par zemākās tukšuma sajūtu un spēju rast spēkus, lai paceltos tai pāri.
Tādi spēki pie manis nonāk caur grupu no augstākās gaismas, noturot mani virs zemes, it kā ar magnētu. Īstenībai un ticībai (atdevei) jāvirza mani straujāk augšup, nekā dzīvnieciskā egoisma sajūtai, kura velk uz leju, pie “zemes”.
Tomēr patiesība vienlaicīgi atrodas abu pakāpju sajūtā, bet katra atsevišķi – meli. Pat ja pilnībā atrodos garīgajā – tie ir meli. Patiesais stāvoklis – vienmēr starp divām pakāpēm, kuras vienlaikus nes arī pilnības – un trūkuma sajūtu, pateicības – un lūgšanas. Man jāpriecājas, ka izjūtu abas sajūtas vienlaicīgi un pastāvīgi atrodos pārejas stāvoklī, sajūtot traucēkļus un noturot sevi pāri tiem ar spēku, it kā cilvēks, kurš kāpj kalnā un jūt, ka vajadzētu mazināt spriedzi – bet tajā pašā brīdī kritīsi. Tikai tāds stāvoklis patiess un mums nepieciešams pieradināt sevi atrasties tajā pastāvīgi un priecāties par to. Tā mēs varēsim sevi pārbaudīt: vai esam spējīgi, neskatoties uz visu savu neapmierinātību un mūžīgo cīnīšanos, pastāvīgi svārstoties starp pacilātību un pilnīgu izmisumu – tieši tādos apstākļos palikt priekā!

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: