Sākuma punkts garajam ceļam augšup

Zoar, nodaļa “Leh-Leha” (Lech-Lecha), 146.-150.p.: Sacīja rabijs Šimons: “Kad cilvēks dodas gulēt uz savu guļas vietu, viņa dvēsele (nefeš) iziet no viņa un paceļas augšup, kā sacīts: “Pie Tevis es tiecos ar dvēseli savu naktī”…
Tā tiecas pacelties un tai jāmēro daudz pakāpienu, viens augstāks par otru…
Dvēsele, kura izpelnījusies pacelties, parādās ķēniņa vaiga priekšā, savienojoties ar vēlmi būt saredzētai, augstākajā tieksmē ieraudzīt ķēniņa burvīgumu un iegriezties Viņa pilī. Un tas ir cilvēks, kuram vienmēr ir daļa nākamajā pasaulē.

Ko nozīmē dvēsele (nefeš)? Kad vēlos savienoties ar citiem un jūtu, kā caur šo tieksmi savienojos ar tādām pašām visu citu vēlmēm, tad mūsu saiknes un vienotības vieta tiek dēvēta “nefeš” (dvēsele).
Katrs no savas puses to var sajust daudzveidīgi, bet man – tā ir mana pirmā pakāpe, nefeš.
Ja pēc tam es pastiprinu šo saikni, neskatoties uz savu augošo egoismu un traucēkļiem, tad sasniedzu nākamās pakāpes: ruah, nešama, haja, jehida. Bet paša pirmā kontakta vieta – mana vēlme, lai šī saikne realizētos, tā arī tiek dēvēta par nefeš. Man jaizveido visu šo mūsu vēlmju vieta! Un kad visi tur atradīsies, es arī turp atnākšu, kad apvienošu tos ar savām pūlēm, bet viņi man dos iespēju tur ieiet un pievienoties viņiem – tieši tur, manu pūliņu vietā, savienībā ar visiem pārējiem es arī izeju visus garīgos stāvokļus, par kuriem stāsta Zoar Grāmata. Man nepieciešams tikai vēlēties šo saiti un sajust, ka jau atrodos tajā – tas nozīmēs, ka es ieeju stāvoklī “nefeš”. Bet Zoar man stāsta par to, kas notiek tālāk – tajā savienojumā. Pastāv tikai viena saikne, kura pārdzīvo pacēlumus un kritumus, visdaudzveidīgākos piedzīvojumus un stāvokļus – Zoarā netiek runāts ne par ko citu! Jo Zoar runā tikai par garīgo pasauli, bet garīgais – tikai saiknē.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed