Zoar – augstāko pasauļu Starojums

Zoar – tā ir galvenā kabalas grāmata. Rakstīts, ka nav burvīgākas, slēptākas, vilinošākas un nesaprotamākas grāmatas kā Zoar. Tas patiešām tā ir. Zoar Grāmatu atklāj divos etapos. Vispirms man nepieciešams pareizs skatiens grāmatā, tas ir, sevis paša, lasītāja labošanās. Lai to lasītu, man nepieciešamas nevis parastas brilles, bet pilnīgi citas – kurās es atpazīšu tajā garīgās parādības. Vispirmā kārtā man jāiegūst garīgie uztveres orgāni (kelim). Tad grāmata man atklāsies, tas patiešām būs “Zoar” – “Starojums”, kuru pirms 18 gadsimtiem atklāja un aprakstīja šīs Grāmatas autori. Kabalisti izzina, ka augstākā gaisma radīja vēlmi baudīt un deva tai spēku “saņemt” (baudu).
Pēc tam gaisma piešķīra tai nolūku rīkoties “atdeves dēļ”, bet pēc tam “sašķēla” šo vēlmi, pārvēršot egoistiskajā nolūkā. Tā vēlme baudīt kļuva par saņemošo sevis dēļ. Tagad no mūsu pasaules mēs pakāpeniski labojam šo vēlmi baudīt, lai tā kļūtu par atdodošo, tādā veidā nonākam līdz labošanai.
Visas šīs parādības – un lejup nākšana no augšas uz leju, proti, nolūka un vēlmes sabojāšana un turpmākā to labošana, – viss notiek ar to pašu gaismu, jo nav neviena cita, izņemot Viņu.
Visas izmaiņas, visu notiekošais vēlmes baudīt iekšienē, veido gaisma. Nav vairs neviena cita, kas izraisa darbību. Un visas gaismas darbības – ar materiālu – vēlmi baudīt. Vēlme baudīt līdz gaismas iedarbībai uz to – tikai materiāls bez formas. Par ko to pārvērst, kādu formu piešķirt – nolemj gaisma, kā sacīts: “Gaisma virza vēlmes”. Tādējādi, ja vēlamies mainīties, mums nepieciešams izsaukt uz sevi augstāko gaismu. Tāpēc Zoar grāmatu mēs lasām ar vienīgo nolūku, lai atnāktu gaisma – spēks, kurš mani mainīs Zoar Grāmatas lasīšanas laikā, es pieprasu savu labošanos. Tā ir pareiza attieksme pret Grāmatu.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed