Pēc vēlēšanās, nevis vajadzības spiesti

Zoar, nodaļa “Leh Leha” (Lech – Lecha), 7. p.: “Tās abas greznojas un staro, un kļūst par trijām” – HAGAT, pateicoties vidējai līnijai, kura tās savienoja. Tādējādi “trīs ieiet vienā” – jo vidējā līnija, Tiferet, saņem pati un izplatās atsevišķi citās trijās līnijās, NEHI. “Jo pilnu mēru, kurš izraisīts ar zemāko augstākā starojumā, izpelnas arī zemākais, jo izraisīja to”. Ja tu nespēj atmodināt augstāko, izraisīt augstākajā vēlēšanos tev dot, – tas nozīmē, ka tev pašam vēl nav vēlēšanās saņemt garīgo piepildījumu. Tajā mērā, kādā zemākais spēj atmodināt augstāko, tas ir gatavs un izlabots, lai saņemtu no augstākā – un tāpēc saņem. Jo no augstākā nekāda darbība nenāk, bet zemākais sev pats atklāj izeju – un saņem.
Tomēr visam procesam, kas noved radījumu līdz pilnībai, ir sava programma “Beito” (savā laikā), saskaņā ar kuru noteiktā laikā mums jāsasniedz radījuma mērķis, apvienojoties vienā vēlmē ar vienu gaismu kā Bezgalības pasaulē, līdz samazinājuma brīdim. Tāpēc eksistē darbību secība, kuras mums, vēlamies to vai nē, jāizpilda ikkatrā mirklī.
Tāpēc katrā mirklī mūsos mostas neizlabotās rešimot (informācija) un spēks, kas tās labo – un šis labošanās process ved mūs no radīšanas sākuma līdz galīgajai labošanai, līdz pilnīgai īpašību līdzībai ar Radītāju.
Tāpēc viss sākas ar to, ka Radītājs un radījums ir atdalīti un polāri attālināti viens no otra, un spēka iedarbība uz neizlaboto vēlmi (rešimo) liek tiem satuvināties īpašību līdzībā. Šī satuvināšanās, kuru zemākais nevēlas un neapzinās, tiek sajusta tajā kā ciešanas, jo viņš virzās uz kaut ko nevēlamu. Tāpēc visa mūsu dzīve – vienas ciešanas, mēs virzamies uz priekšu pie Radītāja, bet sajūtam, ka tuvojamies ļaunumam. Un viss tādēļ, ka “Beito” ceļš (laika telpā) – process, kurš visu radību noved pie labošanās, darbojas automātiski, nejautājot zemākajiem.
Bet mēs šodien apgūstot Kabalas zinātni varam sev atklāt programmu, pēc kuras automātiski darbojas mūsu “Beito” labošanās process un iekļauties tajā, vēlams labojoties pēc procesa “Ahišena” (paātrinot labošanās laiku), – sākumā aiz bezizejas, bet pēc tam – pēc vēlēšanās. Īpašību līdzības likums starp mums un Radītāju, bezgalības pasaules stāvoklis, kurš mums jāsasniedz, iedarbojas uz mums un pievelk mūs pie šī stāvokļa piespiestā kārtā vai vēlamā. Un tāpēc mums vēlams izzināt, kā realizēt šo likumu. Pretējā gadījumā visi etapi, kuros neatrodamies īpašību līdzībā, pakļauj mūs milzīgām ciešanām. Pamatojoties uz sacīto, izproti, kādas ciešanas nes pasaulei Kabalas pretinieki…

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: